Yderhavnen

Behov for Yderhavnen

Aarhus Havn ønsker at udvide den eksisterende havn, fordi der med den forretningsmæssige udvikling de seneste år er opstået et behov for nye havnearealer.

Den positive forretningsmæssige udvikling betyder, at Aarhus Havn allerede i dag er udfordret i forhold til at kunne imødekomme specifikke kunders behov for arealer på havnen. Derfor ansøger Aarhus Havn om en udvidelse med ”Yderhavnen” på i alt 100 hektar, som vil blive bygget hen over de næste 30 år. Se mere her.

I den sammenhæng er det relevant at nævne, at Aarhus Havn i de seneste 10 år har afgivet ca. 60 hektar havnearealer til bymæssig brug og bebyggelse. Området kaldes populært De Bynære Havnearealer og strækker sig fra DOKK1 til og med Aarhus Ø.

Yderhavnen vil naturligvis bestå af kajarealer og havneterminaler, men som noget helt enestående bygger Aarhus Havn en ny, rekreativ park ”Aarhus Blueline Park” på en del af Yderhavnens mole.

Aarhus Blueline Park kan benyttes til en lang række aktiviteter for alle på tværs af generationer - børn, voksne, aarhusianere, turister, de mange og de få. Se mere her.

Yderhavnen vil blive placeret ude i havet mod øst og så langt fra kysten, at den smukke havudsigt langs strandvejen bliver bevaret.

Både Aarhus by og Aarhus Havn har gennem de seneste årtier oplevet en kraftig vækst. Befolkningstallet stiger, og det samme gør antallet af virksomheder og arbejdspladser i hele regionen. Det øger behovet for transport af gods – både import og eksport. Yderhavnen skal sikre, at havnen også i fremtiden kan tilbyde kajareal til de største skibe samt logistik- og produktionsområder, oplags- og omlastningsarealer til containere, bulkvarer og andre produkter.

Øget søtransport via vandvejene kan afhjælpe trængslen på de danske veje, ligesom søtransport bidrager til at reducere miljøbelastningen sammenlignet med andre transportformer. Derfor har Yderhavnen også et væsentligt bæredygtighedsperspektiv. 

Aarhus Havns nuværende aktiviteter har skabt 10.000 jobs og en årlig værditilvækst på 6 milliarder kr., og Yderhavnen vil bidrage til at øge både beskæftigelsen og væksten.

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies