Multiterminal Øst og Vest

Plads til lastning og omsætning

I terminalen losses og lastes bulkvarer som bl.a. kul og foderstoffer. Vi har rammerne til pladskrævende omsætning som projektgods, træ og vindmøller, der venter på afskibning. Tæt ved terminalen findes vejerbod akkrediteret til inspektion, tallyvirksomheder mv.

Fabrikker og pakhusvirksomheder

Denne del af Østhavnen rummer fabrikker, der bl.a. producerer vegetabilske olier til fødevareindustrien og eksporterer de færdige olieprodukter enten i containere eller via rør til mindre tankskibe.

Private pakhusvirksomheder har lejet plads i Aarhus Havns stykgodspakhuse, hvor opbevaring og konsolidering af en lang række forskellige produkter foregår. Importerede varer kan oplægges i toldoplag, så moms og afgifter først betales ved udførsel/brug.

Kajkraner

 

Kran nr. 5 + 6 + 11 + 12
Max. løfteevne (i tons) 14.0
Krog 25.0
Grab 12.0
Max. rækkevidde (meter) 28.0
Krog 18.0
Grab 28.0
Max. rækkevidde søside (meter) 20.3
Krog 10.3
Grab 20.3
Løftehøjde over daglig vande (meter) 27.0
Krog 27.0
Grab 27.0
Kran nr. 7 + 8
Max. løfteevne (i tons)
Krog 35.0
Krog 20.0
Krog 16.0
Grab 20.0
Grab 16.0
Max. rækkevidde (meter)
Krog 22.5
Krog 31.0
Krog 33.5
Grab 31.0
Grab 33.5
Max. rækkevidde søside (meter)
Krog 18.8
Krog 23.3
Krog 25.8
Grab 23.3
Grab 25.8
Løftehøjde over daglig vande (meter)
Krog 31.0
Krog 31.0
Krog 31.0
Gran 31.0
Grab 31.0