Ship to Ship (STS)

Ship-to-ship (STS) operationer foregår ved, at store skibe sejler ind i Aarhus havn, hvor vanddybden er op til 14 meter. Her sker der en direkte omlastning af godset fra det store skib til mindre skibe (eller pramme), der derefter sejler godset til havne – typisk med mindre vanddybde. På den måde kan store laster også opdeles til flere modtagere.

Operationen foregår med havnens containerkraner, der på få timer kan gøres klar til STS-kraner.

STS-operationerne er kendetegnet ved at have samme høje effektivitet og produktivitet, som man kender fra containeroperationer – mange hurtige og tunge løft per time – og dermed lave håndteringsomkostninger. Desuden er operationsformen meget omkostningsbesparende, da godset sejler samlet på ét skib den største del af vejen fra oprindelsesland til Aarhus havn, hvilket også giver en mindre miljøbelastning i hele transportkæden.

STS-operationer bruges typisk til bulk-produkter som fx korn, foderstoffer og biobrændsel. Operationsformen er skånsom over for godset, og der er kun begrænset spild.

Se vores timepriser m.m. i vores kranvedtægter her

Kontakt Aarhus Havns Kundecenter på tlf. 8613 3266 eller mail maritim@portofaarhus.dk

Vedrørende biobrændsel kontakt account manager Jesper Skatka på mobil nr. 2060 3781

Krav til operation og skibe

STS kran har en 32 m3 grab, der maksimalt kan håndtere massefylde på 1,2 (STS er derfor velegnet til bulk-gods).
Luger skal mindst være 6 x 8 meter
Maksimal løftehøjde er 19 meter (operation)
Maksimal løftehøjde 25 meter (maskinløft)
Tømning af grab sker i én bevægelse (grab kan dog låses delvist efter ønske)
Mulighed for maskinløft 30 tons under grab
Maksimalt udlæg 46 meter fra kajkant

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies