Flexport Login

56° 10' nord - 10° 13' øst

  • Havnens areal udgør 2.585.673 m² (okt. 2012)
  • Op til 14 meters vanddybde (i indsejlingen dog kun 13,7 meter)
  • Jernbanespor helt til kaj
  • Toldoplag
  • Ydre EU grænse-station 

Serviceydelser

Egen lods- og bugsertjeneste

Skibe med anløb i Aarhus kan gøre brug af lodstjeneste, fortøjningstjeneste og slæbebåde. Servicen er tilgængelig 24 timer i døgnet og 365 dage om året – med meget kort varsel. Havnen råder over bugserbådene "Aros" og "Hermes" samt lodsbåden "Thrym" og Port Security båden "Ara".

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies