Om copyright og friholdelsesklausul

Vilkår for brug af dette website

Besøg på Aarhus Havns hjemmesider på World Wide Web sker under accept af nedenstående vilkår:

 

Du må ikke besøge Aarhus Havns hjemmesider, såfremt du ikke accepterer samtlige nedenfor angivne vilkår.

 

Alle ophavsrettigheder til Aarhus Havns World Wide Web hjemmesider tilkommer Aarhus Havn.

 

Hel eller delvis mangfolddiggørelse, overdragelse, distribution eller lagring af indholdet må ikke ske uden Aarhus Havns forudgående skriftlige samtykke. Du er dog berettiget til på din computer at lagre eller udskrive uddrag af Aarhus Havns hjemmesider til privat brug. Trykte og elektroniske medier er velkomme til at anvende resultater og nyhedsstof med tydelig kildeangivelse.

 

Indholdet på Aarhus Havns hjemmesider stilles til rådighed som det er og forefindes ("as is"). Dette indebærer at, medmindre andet følger af gældende lov, garanterer hverken direkte eller indirekte Aarhus Havn for rigtigheden eller indholdet i øvrigt af de på hjemmesiderne forekommende informationer. Aarhus Havn forbeholder sig ret til enhver tid at revidere hjemmesiderne eller hindre adgang til disse.

 

Aarhus Havn påtager sig intet ansvar for materiale, som er udarbejdet og offentliggjort af tredjemand, og som der er adgang til via Aarhus Havns hjemmesider.

 

Ved at fremsende materiale til vores server, f.eks. ved anvendelse af e-mail eller World Wide Web hjemmesider accepterer du, at Aarhus Havn har ret til at offentliggøre det modtagne materiale, og du garanterer, at det modtagne materiale lovligt kan offentliggøres.

 

Du accepterer yderligere at friholde Aarhus Havn, såfremt tredjemand måtte retsforfølge dig i anledning af det af dig fremsendte materiale, ligesom du forpligter dig til ikke at retsforfølge Aarhus Havn i anledning af det af dig fremsendte materiale. Ved at fremsende materiale til Aarhus Havn garanterer du, at Aarhus Havn kan anvende materialet uden at pådrage sig noget ansvar overfor tredjemand.

 

Rettigheder

Alle rettigheder er forbeholdt Aarhus Havn med mindre andet er anført.

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies