FAKTA

  • Lystfiskeri kan foregå fra Østmolen i syd
  • Fiskeri og ophold er på eget ansvar

Lystfiskeri

Lystfiskeri fra havnearealerne i Aarhus er reguleret af tre myndigheder:

  • Aarhus Havn regulerer lystfiskeri fra erhvervshavnens arealer - Markeret med gråt på kortet.
  • Aarhus Kommune regulerer lystfiskeri fra arealerne i Aarhus Ø (tidl. De Bynære Havnearealer) - Markeret med hvidt på kortet.
  • Fiskeridirektoratet regulerer lystfiskeri i fredningsbæltet omkring udmundingen af Aarhus Å.

På planen kan du se, hvor det er tilladt at fiske.

Aarhus Havn (erhvervshavnen)

I henhold til Standard Reglementet for overholdelse af orden i danske havne er lystfiskeri generelt ikke tilladt på Aarhus havn.

Fra 1. juli 2004 blev der indført skærpede sikringsregler i havne med international trafik, hvilket medførte, at visse områder på Aarhus havn blev lukket for publikum. Det har bl.a. betydet, at lystfiskere ikke må færdes inden for havnens sikringsområder.

I erhvervshavnen er det således kun tilladt at fiske fra Østmolen i den sydlige del af havnen. Lystfiskerne skal respektere eksisterende skilte på havnens område og efterkomme alle anvisninger fra Aarhus Havns personale. Al fiskeri og parkering i forbindelse med ophold på de områder, hvor fiskeri er tilladt, foregår på eget ansvar. Lystfiskeri må under ingen omstændigheder besværliggøre arbejdet eller adgangen for Aarhus Havns personale eller havnens øvrige brugere.

Aarhus Ø (tidl. De Bynære Havnearealer)

Det er Aarhus Kommunes holdning, at lystfiskerne bidrager positivt til livet på havnen, og lystfiskerne er - og vil fortsat være - velkomne. Det gælder også under hele anlægsprocessen på Aarhus Ø. Mens der bygges, kan adgangen til vandet dog midlertidigt være spærret ud for enkelte byggepladser af sikkerhedshensyn. 

I Aarhus Ø er det således tilladt at fiske i følgende områder:

• Mellem Pier 3 og Pier 4 (ved kaj 83)

• Pier 4 (ved kaj 85-87–89)

• Området ved Vestre molefyr (ved kaj 89)

• Langs nord- og østsiden af Pier 4 (stenmoler)

Fredningsbælte

Myndighederne har indført et fredningsbælte omkring udmundingen af Aarhus Å, hvor fiskeri ikke er tilladt. På Fiskeridirektoratets hjemmeside kan du læse mere om reglerne for fiskeri i nærheden af  fredningsområder. Bemærk, at Kornpieren (kaj 119-121-123-125) og Gasværkskajen (kaj 113-115) også ligger inden for fredningsbæltet.

Denne hjemmeside bruger cookies

Cookies bruges til at lave statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer cookies, når du klikker dig videre.

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies