Trafik Nyt

24. september 2019

OMBYGNING AF ØSTHAVNSVEJ

Munck går nu i gang med sideudvidelsen fra Vandvejen til APM krydset. For at få plads til entreprenørmaskinerne er de nødt til at indsnævre cykelsti/gangsti med 2 m samt inddrage den ene kørebane.

VIGTIGT: Overhold de hastigheder der er angivet ved de forskellige vejarbejder! 

17. juni 2019 

NY RAMPE FRA STRANDVEJEN TIL SUMATRAVEJ

Aarhus Kommune og Aarhus Havn etablerer en ny rampe fra Standvejen til Sumatravej/Østhavnsvej. Rampen etableres til store og bredde særtransporter, som i dag ikke kan komme ned til havnen pga. viaduktens begrænsninger. Arbejdet foregår frem til november 2019. Arbejdet bliver udført af Danjord. Danjord har byggeplads på den modsatte side af Sumatravej.

Vi beklager generne – pas på folkene derude!

 

Marselis Boulevard - Tunnelbyggeriet  

Læs om planerne for bygning af en tunnel under Marselis Boulevard 

Aarhus og øvrige Danmark

Aktuelle oplysninger om vej- og trafiksituationen i Aarhus og Danmark se Vejdirektoratets hjemmeside eller Trafikken.dk

 

 

Denne hjemmeside bruger cookies

Cookies bruges til at lave statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer cookies, når du klikker dig videre.