Trafik Nyt

23. juli 2020

UDVIDELSE AF ØSTHAVNSVEJ - AFSLUTNINGEN NÆRMER SIG

Efter længere tids intenst arbejde med udvidelse af Østhavnsvej og ombygning af krydsene, så nærmer afslutningen sig. På tegningen nedenfor kan du se, hvordan det færdige vejforløb kommer til at se ud og ikke mindst, hvordan cykelstisystemet bliver.
Set med brugernes øjne så mangler der nogle væsentlige arbejder; nemlig slidslagsarbejder, skiltning og opstilling og indkøring af lysreguleringerne. Vi forventer, at disse arbejder bliver gennemført i løbet af august måned, og lidt ind i september. Derefter ser vi alle frem mod forbedrede vej- og stiforhold.
Efter generne i anlægsperioden håber vi, at brugerne oplever det færdige resultat som positivt.

 

6. marts 2020

RENOVERING KAJ 110-114

Aarhus Havn er i gang med et større renoveringsarbejde på kaj 110-114, hvilket beklageligvis vil give nogle gener for brugerne af området. Entreprenøren, Ivan-Jakobsen A/S, vil udføre entreprisen i perioden 2. marts 2020 til primo oktober 2020.

Arbejdet er omfattende, og området vil derfor blive spærret for al kørende trafik og delvist for skibstrafikken.

 

Marselis Boulevard - Tunnelbyggeriet  

Læs om planerne for bygning af en tunnel under Marselis Boulevard 

Aarhus og øvrige Danmark

Aktuelle oplysninger om vej- og trafiksituationen i Aarhus og Danmark se Vejdirektoratets hjemmeside eller Trafikken.dk