Vækst på 14.1 pct. i containergodset

Oprettet dato: 26. februar 2018

Kranførerne på Danmarks største containerhavn i Aarhus løftede sidste år 3.684.000 tons containergods med containerkranerne og satte ikke alene Danmarksrekord, men realiserede også en vækst på 14,1 pct. i forhold til året før. Containeromsætningen sikrede således en samlet stigning i godsomsætningen på 4,9 pct., når alle havnens forretningsområder lægges sammen.

Til sammenligning realiserede Europas største containerhavn, Rotterdam Havn, en stigning på 12,3 pct. i containergodset og 1,3 pct. på den samlede godomsætning.  

”Uden at kende til tallene for alle Europas havne, er jeg sikker på, at vi ligger til den pæne side sammen med Rotterdam Havn, hvorfor vi også tillader os at sammenligne. Isoleret set er vores resultat mere end tilfredsstillende, når det gælder omsætningen af containere, og en samlet vækst på ca. 5 pct. er pænt i det nuværende marked,” siger havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen.

Et enkelt containeranløb i Aarhus i løbet af 2017 var større end normalt på grund af en arbejdskonflikt i en svensk havn, men dette anløb påvirker kun containervæksten med ca. en pct.

Aarhus Havns samlede vækst på ca. 5 pct. består – udover containervæksten på ca. 14 pct. – i en vækst på bulkområdet på ca. 8 pct. – herunder en pæn stigning i omsætningen af biobrændsel. Men desværre trækker omsætningen af flydende gods i den anden retning med et fald på ca. 15 pct., som alene skyldes en reduceret omsætning af mineralsk olie, mens de vegetabilske olieprodukter er i god vækst. Den samlede godsomsætning nåede op på 8.628.000 tons.

”Lige nu er vi begunstiget af, at vi for nogle år siden besluttede os for, at biobrændsel skulle være et nyt strategisk forretningsområde. På det tidspunkt stod det klart, at mange kraftværker ville omstille fra kul og olie til mere miljørigtige brændselstyper. I 2017 fik vi godt gang i omsætningen af biobrændsel, og det er fortsat i de første måneder af 2018,” fortæller Jakob Flyvbjerg Christensen.

Yderligere oplysninger: Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen, mobil 20605214

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies