Trafiknyt - Aarhus Havn uge 32

Oprettet dato: 8. august 2014

8. august 2014

TILKØRSELSMULIGHED TIL HAVNEN VIA JÆGERGÅRDSGADE

Jægergårdsgade er i dag åbnet for gennemgående trafik. Det er dog kun muligt, at svinge til venstre ad Sydhavnsgade med retning mod Mindet.

18. juli 2014

DEN FORLAGTE ØSTHAVNSVEJ ER NU ÅBEN FOR TRAFIK

Tilslutningsarbejdet ved Oceanvej er afsluttet (dog udlægges der slidlag til september). Rundkørslen ved Vandvejen er nu åben for trafik.

14. juli 2014

RENOVERING AF KAJ, BELÆGNING M.M - BORNEOVEJ
På en strækning på Borneovej (kaj 108) skal både kaj, belægning og afvanding renoveres. De berørte pakhuse er beliggende på Borneovej 12 og 14. Arbejdet foregår fra medio juli 2014 til ultimo november 2014. Ovennævnte strækning af Bornoevej er delvist lukket i perioden.

 

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies