Trafiknyt - Aarhus Havn 7. oktober 2014

Oprettet dato: 7. oktober 2014

ØSTHAVNSVEJ, ETABLERING AF NY FJERNVARMELEDNING

Der skal etableres ny fjernvarmeledning til det kommende Havnecenter. Dette sker i weekenden 10., 11 og 12. oktober 2014. Trafikale gener kan forekomme.