Stigende omsætning af alle godstyper

Oprettet dato: 2. februar 2017

På trods af et vigende marked lykkedes det Aarhus Havn at skabe omsætningsstigninger på alle tre godstyper i 2016 - hhv. bulkprodukter, flydende produkter og stykgods. Den samlede godsomsætning landede på 8.223.000 tons gods, hvilket svarer til en stigning på 4,3 pct. i forhold til året før.

Bulkprodukterne, der primært består af korn- og foderstoffer, gik frem med beskedne 0,5 pct., mens de flydende produkter som fx olie steg med hele 17,8 pct. Endelig realiserede man en stigning i stykgodset, der bl.a. omfatter containerområdet, på 1,6 pct.

Aarhus Havn er absolut markedsledende på containerområdet, som samtidig er virksomhedens største enkeltstående forretningsområde, hvorfor det er interessant at se på, hvor mange containere, der gik over kaj i 2016 i forhold til året før. Det samlede antal endte på 456.652 TEU, og det er 2,6 pct. flere end i 2015.

Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen betegner godsomsætningen som "et acceptabelt resultat".

"Vi er del af den internationale handel, som i disse år er præget af et vigende marked. Min vurdering er, at de samlede godsmængder i Danmark er faldet i 2016, hvorfor vi er ganske godt tilfredse med at have skabt en fremgang," siger Jakob Flyvbjerg Christensen.

Yderligere oplysninger: Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen, mobil 20605214

 

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies