Solidt resultat og reduceret CO2-bidrag

Oprettet dato: 2. april 2020

Danmarks største erhvervshavn kom ud af 2019 med et overskud på 84 mio. kroner, hvilket er 12 mio. kr. mere end året før. Samtidig lykkedes det for Aarhus Havn at nedbringe virksomhedens CO2-udledning med 15 pct. til 1.248 tons CO2 i 2019.

Overskuddet på de 84 mio. kroner er fremkommet ved en stigning i den samlede godsomsætning, en tredobling af væksten i arealudlejningen i forhold til et normalt år og en stigning i de finansielle indtægter. Resultatet, der bidrager positivt til virksomhedens egenkapital, bliver af Aarhus Havns ledelse betegnet som et solidt resultat. COVID-19 har på ingen måde påvirket årets resultat, og det er endnu uafklaret, hvordan det vil påvirke resultatet for 2020.

Den samlede godsomsætning steg med 2 pct., og det dækker over en variation indenfor de forskellige forretningsområder. Containeromsætningen steg fx med 6 pct., og Aarhus Havn slog sin egen Danmarksrekord allerede i november.

Kundechef Nicolai Krøyer betragter rekorden som en fortsættelse af en god og positiv udvikling i Aarhus Havns containerforretning.

”De seneste tre regnskabsår har vi realiseret en stigning på mere end 25 pct. i vores containeromsætning. Og det er vel at mærke langt mere end stigningen i samfundet i den samme periode,” siger Nicolai Krøyer.

Til gengæld var bulkomsætningen trængt af flere årsager blandt andet af manglende omsætning af biobrændsel på grund af en mild vinter, men også af pladsmangel på havnen.

Ifølge Nicolai Krøyer har nogle af virksomhedens bulkkunder valgt at lægge gods på lager i andre havne for at opbevare det midlertidigt, indtil det senere bliver fragtet til Aarhus.

”Det påvirker selvfølgelig vores bulkomsætning negativt, at vi ikke kan få godset til Aarhus, fordi vi er udfordret af pladsmangel. Men for at imødekomme den problemstilling forsøger vi konstant at arealoptimere de havnearealer, vi har at gøre godt med,” siger Nicolai Krøyer.

I årets løb har Aarhus Havn investeret 147 mio. kr. i ny infrastruktur – herunder i ny færgeterminal til Molslinjen og i en opgradering af Østhavnsvej. 

Nicolai Krøyer fortæller, at virksomheden ud over at have haft stort fokus på infrastruktur, har arbejdet intenst med bæredygtighed i hele 2019.

”Vi har for første gang nogensinde fået kortlagt vores egen CO2-udledning for hele virksomheden og parallelt med det arbejde, har vi nedbragt vores udledning med hele 15 pct. på et enkelt år. Det er virkelig en god og hurtig udvikling på et vigtigt område,” fastslår Nicolai Krøyer.

De største reduktioner i CO2-udledningen er sket på bugserbådene, dieselbiler og fyringsolie.

Yderligere oplysninger: Kundechef Nicolai Krøyer, mobil 20603796

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies