Renere luft i Aarhus

Oprettet dato: 4. november 2014

 

Fra årsskiftet vil skibe, der sejler til og fra Aarhus havn, udlede betydeligt mindre svovl til luften. Det skyldes nye skærpede krav til det brændstof, som skibene må anvende, når de sejler i de såkaldte SECA-områder, der bl.a. omfatter danske farvande.

 
Selvom målinger af svovlniveauet i Aarhus viser, at det allerede i dag er relativt lavt, vil de nye svovlkrav gavne miljøet i og omkring Aarhus. Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har beregnet, at gennemsnits-koncentrationen af svovldioxid i hele Region Midtjylland vil blive mere end halveret, og i selve Aarhus vil reduktionen sandsynligvis være endnu større.


Men der er også tale om meget skrappe krav, idet skibene fra 1. januar 2015 skal reducere svovlindholdet i brændstoffet med hele 90 pct. fra en nuværende grænseværdi på 1 pct. til 0,1 pct. Grænseværdierne gælder i hele SECA-området, der omfatter Østersøen, Nordsøen, de indre danske farvande samt USAs og Canadas kystnære farvande.

   
Beslutningen blev taget helt tilbage i 2008 i International Maritime Organization (IMO), der er FNs organisation for søfart. Beslutningen er senere vedtaget ved lov i både Danmark og EU.


Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen ser de nye skrappe grænseværdier for svovl som en stor fordel for de mennesker, der bor og arbejder i Aarhus, fordi det umiddelbart vil gavne miljøet. Til gengæld peger han på, at de nye krav er en betydelig udfordring for transporterhvervet, idet brændstof med lavt svovlindhold er væsentligt dyrere end brændstof med højt svovlindhold.


”Selv om vi kun er få måneder fra den skæringsdato, hvor svovlreduktionen skal ske, er det vanskeligt at forudse konsekvenserne for transporterhvervet. Rederierne vil få øgede omkostninger til brændstof, og flere har allerede meddelt, at de forhøjer deres priser. Hvis hele transportkæden vælger den strategi, så bliver det i sidste ende forbrugerne, der kommer til at betale,” siger Jakob Flyvbjerg Christensen.


Han påpeger også et alternativt scenarie, nemlig at transportkøberne på grund af prisstigninger på søfragten vælger at sende mere gods med lastbiler, hvilket vil give to helt utilsigtede konsekvenser: Dels vil det, der skulle være en miljøgevinst, ende med at belaste miljøet på anden vis, og dels vil det betyde mere trængsel på vejene. Og for Aarhus Havn vil det samtidig betyde mindre gods.


Yderligere oplysninger: Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen, mobil 20 60 52 14

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies