Positive udsigter for Aarhus havn

Oprettet dato: 14. marts 2013

Om mindre end et halvt år kommer verdens største containerskib sejlende ind til Aarhus Havn, der på trods af en periode med modvind nu fremstår både veltrimmet og overskudsgivende. Således offentliggjorde havnen i går regnskabet for 2012, der fremviser et overskud på 22 mio. kr.

For få dage siden meddelte Maersk Line, at den nye generation af containerskibe i skibsklassen Triple E fra august vil anløbe Aarhus Havn regelmæssigt. Triple E-skibene, der kan rumme 18.000 tyvefodscontainere (TEU), skal sejle på ruten Asien-Europa, som har direkte anløb til og fra Aarhus.

Havnedirektør Bjarne Mathiesen glæder sig over meddelelsen fra Maersk, og han peger samtidig på, at Aarhus Havn efter en udfordrende periode med nedgang i omsætningen og en nødvendig tilpasning af driftsomkostningerne er mere klar til nye forretninger end nogensinde før.

"Vi har gjort et stort arbejde for at få rationaliseret hele driften. Vi har outsourcet en del af vores kranservice, og for den resterende kranservice har vi forhandlet os frem til en ny lokalaftale. Det betyder samlet set, at vi konkurrencemæssigt står stærkere end tidligere," siger Bjarne Mathiesen.

På trods af nedgang i markedet, en markant overkapacitet i mange europæiske havne og overkapacitet i skibsflåden – og som konsekvens heraf et pres på havnepriserne - har Aarhus Havns bestræbelser på at trimme virksomheden resulteret i et positivt resultat for 2012. Selv om havnens samlede omsætning blev 12 pct. mindre end budgetteret, lykkedes det at realisere et overskud på 22 mio. kr., hvilket er 6 mio. kr. over budget. Den vigende omsætning er primært et resultat af en nedgang i godsomsætningen på 10 pct. til 8,5 mio. tons gods. Omsætningen af containergods faldt med 6 pct. til 404.000 TEUs.

"Godsomsætningen er påvirket af forbrugernes tilbageholdenhed i både ind- og udland. Vores kunder på det område er danske virksomheder, der benytter skibstransport til import og eksport, og det vigende forbrug slår direkte igennem på vores omsætning," forklarer Bjarne Mathiesen.

Aarhus byråd godkendte Aarhus Havns regnskab på onsdagens byrådsmøde. Havnens årsrapport kan ses på hjemmesiden her

Yderligere oplysninger:

Havnedirektør Bjarne Mathiesen, mobil 2060 5202

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies