Nye virksomheder slår rod på Aarhus havn

Oprettet dato: 26. maj 2014

Aarhus Havn oplever lige nu en markant interesse fra både danske og udenlandske virksomheder, som overvejer at slå sig ned på havnen. Senest har man skrevet kontrakt med to forskellige virksomheder, der etablerer sig på havnen. I den forbindelse vil begge virksomheder foretage betragtelige investeringer.


Den tyske koncern ATR Landhandel GmbH & Co. KG, der er en handels-og forarbejdningsvirksomhed, har lejet et areal på Multiterminalen, hvor de vil opføre en stor, ny fabrik med produktion, siloer og lagerbygninger.


Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen glæder sig over, at Aarhus Havn kan tiltrække udenlandske investeringer og medvirke til at skabe nye arbejdspladser i Aarhus.  Men han betragter også ATR´s valg af Aarhus havn som en fordel for den klynge af korn- og foderstofvirksomheder, der allerede findes på havnen.

 
"ATR vil betyde mere godsomsætning på havnen.  Men det vil også betyde mere aktivitet hos de virksomheder, der er leverandører til de nuværende korn- og foderstofvirksomheder - og dermed mulighed for nogle stordriftsfordele, som alle kan få gavn af,” siger Jakob Flyvbjerg Christensen.


Den anden virksomhed er miljøvirksomheden Norrecco A/S, der har hovedkvarter i København. Virksomheden etablerer en ny afdeling på Aarhus havn i 2015 på et areal på ca. 20.000 m2, der bliver tilgængelige, når Østhavnsvej bliver flyttet længere ud mod øst. Her vil virksomheden foretage miljørigtig behandling af jord og affald samt behandle byggeaffald til genanvendelse.

"Norrecco vil investere et tocifret millionbeløb i anlæg, der kan rense jord og sikre genanvendelse af en lang række materialer. Vi hilser det særdeles velkomment, at virksomheder med en så markant en miljøprofil ønsker at etablere sig på Aarhus havn," fastslår Jakob Flyvbjerg Christensen.

Yderligere oplysninger: Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen, mobil 20605214

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies