Millioninvesteringer i bedre tilkørselsforhold til Aarhus Havn

Oprettet dato: 5. august 2014

Landspolitiske trafikaftaler tilgodeser Aarhus Havn med vigtige investeringer, der vil forbedre adgangsvejene til havnen. Politikerne har både afsat midler til at forbedre Genvejen, som er en vigtig forbindelse til motorvejsnettet i det sydlige Aarhus, og til at forbedre transportvejene for vindmølletransporter til flere havne - bl.a. Aarhus havn.


Projektet, der skal forbedre tilkørselsforholdene til Genvejen med flere spor, bliver finansieret af en pulje, der er betinget af kommunal medfinansiering. Det betyder, at Aarhus Kommune har sagt ja til at betale halvdelen af de ca. 46 mio. kroner, som projektet koster, mens Staten bidrager med resten. Forbedringerne af transportkorridorerne for vindmølletransporter er til gengæld en ren statslig investering, der udgør en samlet pulje på 45,6 mio. kr.


Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen glæder sig over, at tilkørselsforholdene til Aarhus havn således bliver forbedret på flere fronter, ligesom han har noteret sig, at man både landspolitisk og kommunalpolitisk kan se behovet.


”Politik og penge handler altid om prioriteringer. Derfor er det godt, at politikerne kan se et behov for at udvikle infrastrukturen her i området. Det sender et signal om, at de tror på de samme vækstmuligheder for Aarhus og Aarhus havn, som vi gør,” siger Jakob Flyvbjerg Christensen.


Han peger på, at et af Aarhus Havns nuværende vækstområder er korn og foderstoffer, der blandt andet har slutdestination nord for Aarhus. Og hvor den type transporter tidligere benyttede Randersvej for at komme nord på, køres der i dag af Genvejen til den nordgående motorvej.


Jakob Flyvbjerg Christensen understreger dog, at der er tale om forbedringer af tilkørselsforhold i periferien af Aarhus havn.


”Det er i sig selv positivt, men bør ikke flytte fokus fra, at behovet for en Marselis Tunnel skal stå øverst på dagordenen – både af hensyn til byens borgere og til de professionelle transportører, der i de kommende mange år skal køre store godsmængder til og fra Danmarks største containerhavn,” fastslår havnedirektøren.


Yderligere oplysninger: Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen, mobil 20 60 52 14

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies