Markant vækst hos Aarhus Havn

Oprettet dato: 18. juli 2016

Aarhus Havn bygger oven på sidste års vækst – nu med en tocifret stigning. Mens det i sidste uge fremgik af medierne, at de danske havne er trængt på godsomsætningen, går det helt anderledes godt på landets største erhvervshavn, som netop har realiseret en stigning i godsomsætningen på ikke mindre end 11 pct. i første halvår af 2016. Det betyder, at der er løftet 4,2 mio. tons gods over kajerne i Aarhus i løbet af de seks måneder. 

”Vi har ganske vanskeligt ved at genkende de mørke toner, der lyder om vores branche, både når man taler om en afmatning i godsomsætningen og om overskydende kapacitet. Her i Aarhus har vi i flere år i træk haft vækst i godsomsætningen, og desuden mangler vi kapacitet, hvorfor vi også for nylig har besluttet, at bygge en helt ny Omniterminal,” siger havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen.

Fremgangen i godsomsætningen er ikke blot båret af et enkelt område, idet der er vækst på alle områder. Men den markante vækst skyldes primært stigende omsætning af bunkerolie, stigende korneksport og stigende eksport på containerområdet.

Jakob Flyvbjerg Christensen er slet ikke i tvivl om, at Aarhus Havn i disse år styrker sin position både nationalt og internationalt.

”Mit bedste gæt er, at der er en strukturudvikling i gang, som om nogle år vil betyde, at vi har færre men større erhvervshavne i Danmark. Men når vi taler havne med internationalt potentiale, vil der nok kun være plads til ganske få på sigt,” siger havnedirektøren i Aarhus.

Han håber, at landets politikere vil notere sig de forskelle, der allerede er synlige, og tage dem med i deres overvejelser, når de planlægger og beslutter fremtidige investeringer i infrastruktur.

”Vores nærmeste konkurrent ligger i Hamburg. Og hvis vi skal fortsætte med at tage markedsandele fra Hamburg Havn, er det tvingende nødvendigt, at vores kunder kan køre til og fra Aarhus uden at opleve trængsel på vejene,” fastslår Jakob Flyvbjerg Christensen.

Yderligere oplysninger:
Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen, mobil 20605214

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies