Godt år og god pejling for fremtiden

Oprettet dato: 12. marts 2015

Mens væksten i det danske samfund i 2014 var på 1 pct., realiserede Aarhus Havn en omsætning på 237 mio. kr., hvilket svarer til en fremgang på 9,2 pct. Når det gælder årets resultat af selve havnedriften blev det godt og vel fordoblet fra 20 mio. kr. i 2013 til 46 mio. kr. i 2014.

Kigger man på godsomsætningen for 2014 gik både containeromsætningen og bulkomsætningen frem, hvilket er de to områder, hvor Aarhus Havn i forvejen har markante markedsandele og er størst i Danmark. Containeromsætningen steg med 3,5 pct., mens bulkomsætningen, der bl.a. består af korn- og foderstoffer, steg med 8,1 pct.

Den samlede godsomsætning faldt dog med 5,6 pct., hvilket skyldes tabt omsætning på den Kattegatrute, der sejlede med sit sidste skib i oktober 2013. Hvis man korrigerer for denne rute, har der i 2014 været en stigning i den samlede godsomsætning på 4,4 pct.

Også udlejning af bygninger og arealer, som er en anden væsentlig del af Aarhus Havns indtægtskilde, er i vækst. Her steg omsætningen i 2014 med 4 mio. kr. svarende til 6 pct.

Jakob Flyvbjerg Christensen, der tiltrådte som havnedirektør 1. januar 2014, glæder sig over at kunne fremlægge sit første årsregnskab, der viser, at virksomheden er på rette kurs.

”Regnskabet viser, at vi har stigende aktiviteter på nogle meget væsentlige forretningsområder. Og vi kan se i tallene, at fremgangene kommer både i kraft af nye kunder, der kommer til, og i kraft af eksisterende kunder, der har styrket deres forretning med udgangspunkt i Aarhus Havn. Det er god pejling for fremtiden,” siger Jakob Flyvbjerg Christensen.

Aarhus Havns investeringsplan for de kommende år, viser da også en tro på fremtidig vækst. I perioden fra 2014 – 2017 forventer Aarhus Havn at investere ikke mindre end 500 mio. kr. i nye bygninger og anlæg.

Yderligere oplysninger: Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen, mobil 20605214

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies