Bæredygtigt samarbejde om konkrete indsatsområder

Oprettet dato: 21. juni 2019

Byens energiselskab, NRGi og Aarhus Havn har netop besluttet at indgå et samarbejde, der skal gøre Aarhus mere bæredygtig. Omdrejningspunktet i aftalen er grøn strøm fra sol og vind samt udvikling af andre energiløsninger på havnen.

NRGi-koncernen og Aarhus Havn vil fremadrettet samarbejde om konkrete bæredygtige indsatsområder – herunder strøm fra solceller og vindmøller. Udgangspunktet er en fælles vision om at agere miljø- og energibevidst, og dermed bidrage til at mindske den lokale, nationale og globale miljø- og energibelastning.

Aarhus Havn, der er Danmarks største erhvervshavn, og det lokale energiselskab, NRGi anser det for en væsentlig opgave at arbejde for et sundt og fremtidssikret miljø for både nuværende og kommende generationer. Målet med det kommende samarbejde er derfor at identificere og vurdere potentielle energi- og CO2 besparende tiltag.

”Aarhus Havn understøtter FN’s verdensmål, og vi har bl.a. valgt at sætte ekstra fokus på Bæredygtig Energi (SGD 7) understøttet af Partnerskaber (SGD 17). Vi vil gerne gøre det konkret og handlingsorienteret og har derfor besluttet at få afklaret, hvilke bæredygtige muligheder og tiltag, der både teknisk og økonomisk kan realiseres, og vi tror, at det gøres bedst i et samarbejde med Østjyllands største energiselskab” siger havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen.

Parterne vil bl.a. se på mulighederne for at forsyne landstrømsanlæg til skibe eller andre strømforbrugende aktiviteter med bæredygtig strøm fra solceller på havnens tage eller vindmøller. Desuden vil man undersøge muligheder for at etablere og optimere andre bæredygtige energiløsninger på havnen. Endelig har Aarhus Havn et ønske om at gøre det lettere og omkostningseffektivt for virksomhederne på havnen at anvende bæredygtig strøm i den daglige drift.

Jacob Vittrup, der er administrerende direktør i NRGi, mener, at aftalen passer perfekt med den strategiske retning for NRGi.

”Partnerskabet med Aarhus Havn giver os en unik mulighed for i fællesskab at sætte endnu mere turbo på den grønne omstilling i lokalområdet. Med eksempelvis grøn strøm, bæredygtige energiløsninger og udvikling af energieffektive projekter, kan vi i endnu højere grad sætte fokus på bæredygtig udvikling - til gavn for Aarhus som by og for brugerne af havnen”, udtaler Jacob Vittrup. 

NRGi vil i samarbejdet bringe koncernens kompetencer i spil indenfor energi, forsyning og det byggede miljø.

Yderligere oplysninger: Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen, Aarhus Havn, mobil: 20605214 og kommunikationschef Simon Karsø, NRGi, mobil: 25357429 (mail: sika@nrgi.dk)

 

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies