85,6 mio. kr. i overskud – driftsresultatet steg med 22 pct.

Oprettet dato: 21. marts 2018

Det kan godt betale sig at drive havn i Aarhus. Således viser et netop afsluttet årsregnskab, at Aarhus Havn i 2017 realiserede et overskud på 85,6 mio. kr., heraf 72 mio. kr. på selve havnedriften, hvilket svarer til en stigning på ca. 22 pct. i forhold til året før. Omsætningen i 2017 steg med ca. 6 pct. til 271 mio. kr.

Den stigende omsætning og indtjening skyldes både større godsomsætning, udlejning og salg af serviceydelser. Som tidligere meddelt steg den samlede omsætning af gods med ca. 5 pct. målt i tons – heraf steg containeromsætningen med hele 14 pct. målt i tons.

På trods af den stigende omsætning har Aarhus Havn været i stand til at holde omkostningssiden tæt på status quo i forhold til 2016, og derved fremkommer det positive resultat af havnedriften.

Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen betegner resultatet som meget tilfredsstillende, men han peger samtidig på, at overskuddet er et meget velkomment bidrag til de betydelige anlægsinvesteringer, der foretages på havnen i disse år.

”Vi har netop bygget en helt ny Omniterminal til 200 mio. kr., og vi er nu i gang med en ny færgeterminal til et trecifret millionbeløb. Virksomhedens overskud skal sikre, at vi hele tiden er i stand til at foretage de udvidelser af havnen, der er nødvendige for at imødekomme kundernes efterspørgsel,” siger Jakob Flyvbjerg Christensen.

Han understreger, at der foruden terminaludvidelser også investeres en del penge i anden infrastruktur. Som et eksempel på sidstnævnte vil den nye færgeterminal generere øget trafik på Østhavnsvej, som derfor skal opgraderes inden terminalen tages i brug.

Yderligere oplysninger: Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen, mobil 20605214

 

 

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies