Arkiv

Fritidsfiskere får nye muligheder på Aarhus havn

24. november 2020

Aarhus Havn åbner i dag en helt ny fiskeplatform for enden af Østhavnsvej, hvor byens lyst- og fritidsfiskere får flot udsigt til Aarhus Bugten og Molslinjens færger, når de sejler til og fra den nye færgeterminal.


Verdens største kølehusvirksomhed til Aarhus havn

27. oktober 2020

Lineage Logistics, der er verdens største virksomhed indenfor håndtering af køle- og frysehusprodukter samt temperaturreguleret logistik, har opkøbt Lundsøe Køl og Frys A/S. Opkøbet er blandt andet motiveret af Lundsøe Køl og Frys A/S´ tilstedeværelse på Aarhus havn.


Væltet skorsten på havnen

22. oktober 2020

Kort før midnat væltede en stålskorsten ned fra Himmerlands Grovvarer A/S´ bygning på Kornpieren på Aarhus havn. Ingen mennesker er kommet til skade, men skorstenen, der er 102 meter høj og opført i 2005, er væltet ud i havnebassin 3. Aktuelt forestår tekniske undersøgelser af hændelsen, hvorfor skibstrafikken i det pågældende havnebassin i nogen grad kan være påvirket indtil skorstenen fjernes.


Ny færgeterminal og ny adgangsvej klar til Molslinjen

2. oktober 2020

Aarhus Havn har bygget en splinterny færgeterminal og har samtidig opgraderet Østhavnsvej til to spor således, at der er god plads til både last- og personbiler på havnen. Både terminalen og den opgraderede adgangsvej står nu klar til de ca. 1,5 mio. bilister og ca. 3 mio. passagerer, der årligt sejler med Molslinjen mellem Aarhus havn og Odden.


Forskning i biodiversitet i Aarhus havn

15. september 2020

I et partnerskab med Aarhus Universitet og den franske pioner-virksomhed Ecocean har Aarhus Havn igangsat et forskningsprojekt, der skal kortlægge muligheden for at øge overlevelse og biodiversitet af fiskeyngel i de kystnære områder omkring Aarhus.


Coronakrisen sætter spor

28. juli 2020

Aarhus Havns omsætning i første halvår af 2020 er mærket af coronakrisen, men dog i mindre grad end frygtet, da krisen var på sit højeste. Således viser en opgørelse af den samlede godsomsætning et fald på 5 pct. i forhold til året før. I faktiske tal er omsætningen af gods faldet fra 4,5 mio. tons i førte halvår af 2019 til 4,3 mio. tons i tilsvarende periode i 2020.


Grønlandstrafikken til Aarhus

12. juni 2020

I dag anløb det grønlandske rederi Royal Arctic Line for første gang nogensinde havnen i Aarhus i fast rutefart. Med det nye samarbejde ønsker det grønlandske rederi at gøre det lettere at handle med Grønland, og for Aarhus Havn er det samtidig et resultat af mange års indsats for at få grønlandstrafikken til Aarhus.


Ny havnedirektør/CEO er tiltrådt

2. juni 2020

Danmarks største erhvervshavns nye CEO er netop tiltrådt, og 49-årige Thomas Haber Borch ser frem til at lære både medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere at kende.


Ny miljøvenlig bugserbåd

29. maj 2020

Aarhus Havn har netop investeret i en ny bugserbåd til ca. 45 mio. kroner. Bugserbåden er langt mere miljøvenlig og højeffektiv i forhold til den bugserbåd, den skal erstattet.


Reduceret CO2-bidrag og bred indsats for bæredygtighed

14. april 2020

Danmarks største erhvervshavn rykkede for alvor i den grønne retning i 2019. I løbet af året reducerede Aarhus Havn sit CO2-bidrag med 15 pct. i forhold til 2018, og samtidig bidrog virksomheden til den grønne omstilling både i forhold til virksomhederne på havnen, til skibene og til regeringens klimapartnerskab.


400 tons effektiv og fleksibel mobilkran

6. april 2020

Aarhus Havn har netop underskrevet en kontrakt på en bæredygtig mobilkran til ca. 30 mio. kroner. Kranen skal primært operere på Omniterminalen, men den vil også kunne supplere de øvrige kraner på Multiterminalen i travle perioder.


Solidt resultat og reduceret CO2-bidrag

2. april 2020

Danmarks største erhvervshavn kom ud af 2019 med et overskud på 84 mio. kroner, hvilket er 12 mio. kr. mere end året før. Samtidig lykkedes det for Aarhus Havn at nedbringe virksomhedens CO2-udledning med 15 pct. til 1.248 tons CO2 i 2019.


Havnerelaterede investeringer for mere end 2 mia. kr.

30. marts 2020

Coronakrisen åbner nu mulighed for at igangsætte nye anlægsprojekter i relation til Aarhus Havn. Og sammen med allerede planlagte projekter, som fastholdes trods krisen, udgør den samlede investeringssum mere end 2 mia. kroner – herunder kundekreditter og fastholdelse af medarbejderstab, fortsat opgradering af Østhavnsvej og færdiggørelse af færgeterminal samt et større kontorbyggeri på Mellemarmen og endelig en mulighed for at få gang i byggeriet af Marselistunnellen.


Ingen krydstogtgæster i Aarhus foreløbig frem til 30. april

16. marts 2020

Ingen krydstogtgæster i Aarhus foreløbig frem til 30. april


Aarhus Havn er åben

14. marts 2020

Seneste nyt fra Aarhus Havn


Markant stigning i udlejning af arealer

11. februar 2020

Der er stor efterspørgsel på arealer på Aarhus havn. Og tallene fra de seneste to regnskabsår viser da også, at Aarhus Havn i både 2018 og 2019 har udlejet næsten tre gange så meget areal per år i forhold til, hvad der gennemsnitligt er blevet udlejet de foregående 12 år.


Landstrøm på ny færgeterminal

30. januar 2020

Molslinjens færger anløber Aarhus Havn ca. 3800 gange om året. Fra efteråret vil færgerne kunne modtage landstrøm på den nye færgeterminal på Østhavnen. Det er resultatet af en fælles investering, som Molslinjen og Aarhus Havn netop har besluttet at foretage.


Ny havnedirektør til Aarhus Havn

19. december 2019

49-årige Thomas Haber Borch er valgt blandt mere end 80 kandidater til stillingen som havnedirektør i Aarhus, og han skal således fremover stå i spidsen for Danmarks største erhvervshavn.


Grøn rabat til grønne skibe

11. december 2019

Som den første havn i Danmark har Aarhus Havn besluttet fremover at give rabat til grønne skibe.


Aarhus Havn sætter Danmarksrekord

4. december 2019

I dag kørte en Danmarksrekord fra Danish Crown i Horsens ad E45 til Aarhus havn, hvor den blev lastet på et containerskib. Dermed har Aarhus Havn næsten en måned før årets slutning slået sin egen rekord, som blev sat sidste år med 540.363 containere (TEU) – eller mere end én container i minuttet alle årets 365 dage.


Havnedirektør har fået nyt job

20. september 2019

Jakob Flyvbjerg Christensen, der har stået i spidsen for Aarhus Havn i de seneste seks år, har valgt at sige ”ja tak” til nye udfordringer. Han har derfor opsagt sin stilling som havnedirektør for Aarhus Havn, og han forventer at fratræde ved årsskiftet.


Vanddrone døbes under Åben Havn

29. august 2019

Aarhus Havn har investeret i en vanddrone, der skal suge oliepletter på havoverfladen og indsamle plastikaffald i havnebassinerne. For at finde et godt navn til det nye fartøj har Aarhus Havn udskrevet en navnekonkurrence, og navnet samt vinderen af konkurrencen afsløres under Åben Havn kl. 12.00.


Aarhus Havn fortsætter sin stabile vækst

6. august 2019

Godsomsætningen på Aarhus Havn fortsætter med at stige. I første halvår af 2019 blev der håndteret ca. 4.430.000 tons gods på havnen, og det er ca. 166.000 tons mere end i samme periode sidste år - svarende til en stigning på 3,9 pct.


Hvad skal vanddronen hedde?

31. juli 2019

Aarhus Havn udskriver nu en navnekonkurrence, der meget gerne skal resultere i et velklingende navn til virksomhedens nyeste fartøj, vanddronen.


Aarhus Havn går egne veje for at skaffe bæredygtig energi til skibene

22. juni 2019

Der bør findes en national eller EU-funderet løsning på krydstogtskibes miljøaftryk, men desværre er der usikkerhed om, hvornår en sådan løsning kommer. Derfor vælger Aarhus Havn nu at gå egne veje i bestræbelserne på at skaffe bæredygtig energi til skibene i havnen og samtidig leve op til målet om at være CO2-neutral i 2030.


Bæredygtigt samarbejde om konkrete indsatsområder

21. juni 2019

Byens energiselskab, NRGi og Aarhus Havn har netop besluttet at indgå et samarbejde, der skal gøre Aarhus mere bæredygtig. Omdrejningspunktet i aftalen er grøn strøm fra sol og vind samt udvikling af andre energiløsninger på havnen.


SDK Shipping udvider på Aarhus havn

20. juni 2019

SDK Shipping A/S udvider nu sine aktiviteter på Aarhus havn, idet SDK Shipping og Aarhus Havn netop har underskrevet en lejekontrakt på et areal på ca. 22.000 kvm. på Omniterminalen, hvor SDK Shipping vil opføre ca. 12.000 kvm. pakhuse til bulk-produkter.


Luftkvaliteten på Mellemarmen er inden for grænsen

21. maj 2019

Nye beregninger af luftkvaliteten på Aarhus havn viser, at luftens indhold af NO2 (kvælstofdioxid) holder sig indenfor EU's grænseværdier i forhold til bygningerne på Mellemarmen.


Aarhus Havn kommer bekymrede borgere i møde

3. maj 2019

En undersøgelse af luftkvaliteten på Aarhus havn viser, at man roligt kan opholde sig på havnen og tæt på krydstogtskibene i gadeplan. Men beregningerne viser også, at EU's grænseværdier for NO2 (kvælstofdioxid) overskrides fra 25 meters højde og opefter i de cirka 8 timer, hvor skibene ligger i havn.


Godt år og klar til konsolidering

30. april 2019

Aarhus Havn realiserede i regnskabsåret 2018 en omsætning på 278 mio. kr., et overskud (EBIT) på 73 mio. kr. og således en overskudsgrad på 26 pct. I perioden er der anvendt 110 mio. kr. til anlægsinvesteringer.


Flere tons og flest TEU

5. februar 2019

Hvor meget fylder 173.071 tons gods? På havnen? I lastbiler? I containere? Ingen ved det vel nøjagtigt. Til gengæld er det præcist den mængde gods, der udgjorde Aarhus Havns stigning i godsomsætningen i 2018.


Containerrekord

20. december 2018

Torsdag morgen blev container nummer 522.717 løftet over kaj på Aarhus havn. Det er absolut Danmarksrekord, og en opgørelse af havnens godsomsætning viser, at sidste års rekord allerede blev slået den 12. december.


Fortsat fremgang på Danmarks største containerhavn

23. august 2018

Containeromsætningen fortsætter med at stige på Danmarks største containerhavn. Oven på sidste års fremgang på 14 pct., viser Aarhus Havns halvårsresultat en stigning på yderligere 8 pct. i årets første seks måneder.


85,6 mio. kr. i overskud – driftsresultatet steg med 22 pct.

21. marts 2018

85,6 mio. kr. i overskud – driftsresultatet steg med 22 pct.


Vækst på 14.1 pct. i containergodset

26. februar 2018

Kranførerne på Danmarks største containerhavn i Aarhus løftede sidste år 3.684.000 tons containergods med containerkranerne og satte ikke alene Danmarksrekord, men realiserede også en vækst på 14,1 pct. i forhold til året før.


Aarhus Havn skaber arbejdspladser, værditilvækst og skatteprovenu

24. august 2017

En ny analyse viser, at Aarhus havn har en markant betydning for den regionale økonomi og beskæftigelse, ligesom havnen bidrager med mere end 6 mia. kroner til den samlede danske værditilvækst. Analysen er gennemført af Syddansk Universitet i samarbejde med Center for Regional- og Turismeforskning, og den er bestilt af brancheorganisationen Danske Havne.


Positiv udvikling i driften hos Aarhus Havn

16. august 2017

Aarhus havn realiserede i første halvår af 2017 et driftsoverskud på 40 mio. kroner, hvilket er en stigning på 48 pct. i forhold til sidste år.


Afrikansk træflis kan dække fremtidens behov for bærdygtigt biobrændsel

14. juni 2017

Konverteringsbølgen til træflis på kraftvarmeværkerne er i fuld gang, og energiselskabet Verdo er klar til at levere bæredygtig biomasse til de nye anlæg.


Pæn fremgang i presset marked

24. april 2017

På trods af et presset marked i store dele af den maritime branche kom Aarhus Havn ud af 2016 med en vækst i både omsætningen og godsomsætningen samt vækst i indtjeningen.


Mytedræber: Målinger viser gode tilkørselsforhold til Aarhus Havn

22. februar 2017

Selvom trafikken er på Marselis Boulevard er steget med 25 % på to år, viser nye målinger, at det går hurtigere en tidligere antaget at komme fra slutningen af motorvej E45 til Aarhus Havn.


Rekordsæson i sigte: Velkommen til 90.000 gæster

9. februar 2017

Aarhus er blevet en attraktiv by, og krydstogt som ferieform er nok mere populært end nogensinde før.


Stigende omsætning af alle godstyper

2. februar 2017

På trods af et vigende marked lykkedes det Aarhus Havn at skabe omsætningsstigninger på alle tre godstyper i 2016 - hhv. bulkprodukter, flydende produkter og stykgods


Ny tidssvarende operationsform

12. december 2016

Premieren på helt ny operationsform er netop overstået.


DLG udvider på Aarhus Havn

13. oktober 2016

Europas næststørste landbrugsselskab DLG, har for nylig indgået en langsigtet samarbejdsaftale med Aarhus Havn


Åben Havn på Aarhus havn

23. august 2016

Kom til Åben havn!


Markant vækst hos Aarhus Havn

18. juli 2016

Aarhus Havn bygger oven på sidste års vækst – nu med en tocifret stigning.


Aarhus Havn udvider!

22. juni 2016

Aarhus Havn udvider med Omniterminal.


Stigende omsætning på de fleste hylder

18. april 2016

Med en stigning på 5% har vi taget yderligere markedsandele i Danmark, men også i forhold til Hamborg.


Verden største containerskib anløber Aarhus Havn

12. januar 2016

Torsdag den 14. januar får Aarhus havn besøg af MSC Zoe, som p.t. er verdens største containerskib.


Markant stigning i antallet af krydstogtgæster

16. december 2015

Knap 80.000 krydstogtgæster med ca. 50 mio. kr. i lommerne vil næste år gå i land i Aarhus for at opleve byens handelsliv, kultur og natur.


Så stiger containeromsætningen igen!

17. august 2015

Containeromsætningen viste i 1. halvår 2015 en positiv tendens med en vækst på 4,2 pct. i antallet af containerenheder (Teu)


På vej mod fuldt hus i nyt Havnecenter

17. juni 2015

Aarhus er Danmarks byggeby nr. ét og med de lejekontrakter, der nu er underskrevet, er over halvdelen af de 5000 kvm kontorlejemål i Havnecenteret udlejet.


Statsadvokaten rejser tiltale mod Aarhus Havn

27. marts 2015

Statsadvokaten i Viborg har i dag meddelt Aarhus Havn, at der rejses tiltale mod havnen som virksomhed


Pressemeddelelse - IT-projekt på Aarhus havn vandt Digitaliseringsprisen 2015

25. marts 2015

Intelligente løsninger præger idag arbejdet på en moderne havn


Danish Agro vokser på Aarhus havn

17. marts 2015

Der er travlhed på bulkområdet på Aarhus havn - pressemeddelelse


Godt år og god pejling for fremtiden

12. marts 2015

Aarhus Havns årsrapport 2014 viser en fremgang i omsætning på 9,2 pct.


Aarhus Now Positioned as a Cruise Destination

9. marts 2015

In 2016 we will see 23 cruise ships berthing in the port of Aarhus


Aarhus Havn er for alvor blevet krydstogtdestination

3. marts 2015

Aarhus Havn har for alvor placeret sig på søkortet som krydstogtdestination i Skandinavien. Med en stigning på næsten 100 pct. på bare ét år, vil 2016 blive havnens og byens absolutte rekordår.


To kæmper besejler Aarhus Havn

23. februar 2015

Aarhus Havn sender pressemeddelelse


Nye erhvervsfolk i Aarhus Havns bestyrelse

12. december 2014

Den stærkeste opstilling. Sådan betegner havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen Aarhus Havns bestyrelse, der bl.a. tæller to nye, fremtrædende erhvervsfolk.


Renere luft i Aarhus

4. november 2014

Fra årsskiftet vil skibe, der sejler til og fra Aarhus, udlede betydeligt mindre svovl


Trafiknyt - Aarhus Havn 7. oktober 2014

7. oktober 2014

Trafiknyt - Aarhus Havn 7. oktober 2014


Trafiknyt Aarhus Havn - Østhavnsvej, afsluttende arbejder

1. september 2014

Der udføres vejarbejde på Østhavnsvej i uge 36 og 37


Trafiknyt - Aarhus Havn 19. august 2014

19. august 2014

Trafiknyt lokalt fra Aarhus Havn


Trafiknyt - Aarhus Havn uge 32

8. august 2014

Trafiknyt


Millioninvesteringer i bedre tilkørselsforhold til Aarhus Havn

5. august 2014

Landspolitiske trafikaftaler tilgodeser Aarhus Havn


Trafiknyt - Aarhus Havn 18. juli 2014

18. juli 2014

trafiknyt---18-juli-2014


Trafiknyt - Aarhus Havn

14. juli 2014

Trafiknyt - Aarhus Havn


Nye virksomheder slår rod på Aarhus havn

26. maj 2014

Aarhus Havn sender pressemeddelse - Nye virksomheder slår rod på Aarhus havn


En arbejdsplads er grundlagt på havnen

21. maj 2014

En arbejdsplads er grundlagt på havnen


Flere nye ruter ud i verden

1. april 2014

Aarhus Havn har fået hele tre nye links ud i verden i løbet af de seneste måneder.


Aarhus Havn bygger nyt Havnecenter

18. marts 2014

Havnecenteret, der skal ligge på Østhavnen ud mod den østlige mole, kommer til at indeholde både kontorer, kantine, værksteder, faciliteter til havnearbejdere, lagerfaciliteter og cafeteria.


Aarhus Byråd ansætter ny havnedirektør

24. oktober 2013

Den 41-årige Jakob Flyvbjerg Christensen er udpeget som ny direktør for Aarhus Havn.


Positive udsigter for Aarhus havn

14. marts 2013

Havnens overskud var 6 mio. kr. over budgettet


AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies