Yderhavnen i byrådet

Oprettet dato: 24. juli 2018

Et første lille skridt for Aarhus Havn, men et stort skridt for byen, regionen og nationen. Skridtet blev taget, da byrådet i løbet af sommeren for første gang behandlede en sag om Yderhavnen, som er en kommende udvidelse af Aarhus Havn.

Skridtet bestod i første omgang blot af en byrådsbehandling af en ansøgning om en miljøvurdering. Aarhus Havn har ansøgt byrådet om tilladelse til at foretage en miljøvurdering af Yderhavnen, som er en tre-etapet udvidelse af Aarhus Havn på i alt 1.400.000 kvm. Den første etape forventes færdig 2030, den næste i 2048 og den tredje og sidste i 2060.

Udvidelsen skal imødekomme de forventede stigninger og forandringer i aktiviteterne på havnen på både kort og lang sigt. Baggrunden for udvidelsen udspringer dels af et stigende aktivitetsniveau på Aarhus havn og forventninger om fortsat vækst og dels af en tendens, der peger i retning af, at anvendelsen af havnearealer vil udvikle og forandre sig fremadrettet. Flere og flere virksomheder efterspørger havnearealer af logistikmæssige årsager til etablering af (automatiseret) produktion, distribution mv. Produktion på havnekajen betyder, at det både er nemt og omkostningseffektivt at modtage råvarer og halvfabrikata samt at sende de færdigproducerede varer ud i verden igen.

I førte omgang skulle byrådet dog ikke tage stilling til selve udvidelsen, men altså kun til igangsættelse af miljøvurderingen. Efter en god debat i byrådssalen valgte byens politikere at sende ansøgningen om miljøvurderingen til behandling i teknisk udvalg. Det forventes, at en beslutning om miljøvurderingen kan vedtages i byrådet i løbet af efteråret. 

 

 

Denne hjemmeside bruger cookies

Cookies bruges til at lave statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer cookies, når du klikker dig videre.

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies