Udvidelse af Østhavnsvej

Oprettet dato: 6. juni 2019

Aarhus Havn har i samarbejde med en række af havnens kunder lagt en plan for udvidelse af Østhavnsvej. Udvidelsen er nødvendig dels på grund af stigende aktiviteter på Østhavnen og dels på grund af Molslinjens nye færgeterminal, der vil betyde 1,4 mio. biler til og fra færgeterminalen om året.

Forberedelserne til udvidelsen er godt i gang. Samtlige godkendelser er faldet på plads, og Aarhus Havn afventer licitation på de løsninger, der blev præsenteret for kunderne ved det seneste infomøde i Havnecentret. Samtidig er Aarhus Havn i fuld gang med at forberede omlægningen af Sumatravej. Det indebærer, at man aktuelt er i gang med at fjerne dele af et pakhus.

Som det ser ud nu, forventes udvidelsen at begynde ultimo august, men det vil i første omgang ikke være i de områder, der påvirker trafikken på Østhavnsvej. For at kunne give brugerne på havnen den bedst mulige information om tidsplan og proces for projektet holder Aarhus Havn det næste infomøde, når der er valgt entreprenør – forventeligt i august. Aarhus Havns kunder vil modtage invitation til dette infomøde.

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies