Ubemandet gate og lukning af jordtip

Oprettet dato: 2. april 2019

Fra primo maj er den ene af de to gates på Aarhus havn ubemandet, men stadig i fuld funktion som hidtil, idet moderne teknologi gør det muligt at styre begge gates fra én position.
Gate Øst ved Havnecentret vil fremover være den bemandede, mens Gate Vest ved Oliehavnsvej vil være den ubemandede.
Den hidtidige kørsel med jord gennem Gate Vest til jordtip er ophørt, idet jordtippen er lukket ultimo marts 2019. Der kan herefter ikke bortskaffes jord på havnen. Læs mere om bortskaffelse af jord på Aarhus Kommunes hjemmeside her:
https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/jord/modtageanlaeg-for-jord/