Ubemandet gate og lukning af jordtip

Oprettet dato: 2. april 2019

Fra primo maj er den ene af de to gates på Aarhus havn ubemandet, men stadig i fuld funktion som hidtil, idet moderne teknologi gør det muligt at styre begge gates fra én position.
Gate Øst ved Havnecentret vil fremover være den bemandede, mens Gate Vest ved Oliehavnsvej vil være den ubemandede.
Den hidtidige kørsel med jord gennem Gate Vest til jordtip er ophørt, idet jordtippen er lukket ultimo marts 2019. Der kan herefter ikke bortskaffes jord på havnen. Læs mere om bortskaffelse af jord på Aarhus Kommunes hjemmeside her:
https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/jord/modtageanlaeg-for-jord/

 

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies