Stigende kundetilfredshed

Oprettet dato: 2. april 2019

Aarhus Havns kunder er mere tilfredse med samarbejdet end nogensinde tidligere. Et i forvejen flot resultat fra 2017 er steget i en undersøgelse, der har målt på samarbejdet i 2018.

Undersøgelsen, der er foretaget af Junior Consult for Aarhus Havn, blev gennemført ved, at en række kunder blev inviteret til at deltage i møder med Junior Consult og en repræsentant fra Aarhus Havn.  Ved møderne fik kunderne lejlighed til at vurdere Aarhus Havns overordnede performance samt give deres mening til kende i forhold til mere specifikke områder.

Den overordnede performance på en skala fra 1-10 (hvor 10 er højest) gav et samlet resultat på 7,71 i 2018 mod 7,47 året før, hvilket er det bedste resultat, som Aarhus Havn hidtil har opnået – og ifølge Junior Consult absolut i den høje ende sammenlignet med scoren i andre virksomheder.

”Jeg er godt tilfreds. Især når jeg tænker på, at vi har nogle få konkrete udfordringer med specifikke kunder, som selvfølgelig er med til at påvirke den samlede score. Og jeg er selvfølgelig med på, at der altid er plads til forbedringer, sådan som enkelte kunder også udtrykker det i undersøgelsen,” siger kundechef Nicolai Krøyer.

Han glæder sig over, at der generelt er stor tilfredshed med den kommunikation og dialog, der er mellem kunderne og Aarhus Havn og der gives især point for kommunikation og dialog, når der sammenlignes med andre havne.

Især har kunderne være glade for at blive inddraget i den kommende opgradering af Østhavnsvej. Molslinjen flytter til Østhavnen i 2020, og det har skabt et behov for en opgradering af vejnettet. Derfor har en række kunder, der repræsenterer alle brancher på havnen, været indbudt til nogle dialogmøder, hvor de har bidraget til den endelige løsning af opgraderingen af Østhavnsvej. Kundeundersøgelsen viser, at den fremgangsmåde er yderst tilfredsstillende for kunderne, som på én gang ønsker at tage ansvar og få medindflydelse.

”Det har været lærerigt for os både at opleve kundernes engagement og at se, hvordan det nu slår igennem i kundeundersøgelsen. Vi vil selvfølgelig bruge den læring fremover og vurdere i hvilke sammenhænge, det ellers vil være relevant at have et meget tæt parløb med kunderne,” siger kundechefen, der opfordrer kunderne til altid at henvende sig til Aarhus Havn, hvis de har lyst til at bidrage til gode, fælles løsninger.    

 

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies