Stigende kundetilfredshed

Oprettet dato: 15. juli 2020

En kundeundersøgelse gennemført af Junior Consult viser, at Aarhus Havns kunder gennemsnitligt er blevet endnu mere tilfredse end i 2019, hvor niveauet allerede var højt. Især området ”kranservice” har taget et tigerspring frem til et niveau, der er ganske flot. 

Hvor Aarhus Havns samlede performance i 2019 landede på 7,53 (på en skala fra 1-10), voksende den i 2020 til 7,61. Undersøgelsen er gennemført i ultimo maj/primo juni. Flere afdelinger er med til at bære fremgangen, men den største fremgang ses i en øget tilfredshed med kranservicen.

Kundechef Nicolai Krøyer glæder sig over den generelt stigende tilfredshed, men udtrykker især stor tilfredshed med, at netop kranservice bidrager positivt til den samlede fremgang.

”Vi har med flere konkrete tiltag gjort en indsats for at øge kundernes tilfredshed med vores kranservice, og derfor er det virkelig positivt, at det nu også kan aflæses i tallene,” siger Nicolai Krøyer.

Han hæfter sig desuden ved, at tilfredsheden også er steget, når det gælder fremkommeligheden på selve havneområdet, mens den desværre er faldet udenfor Aarhus Havns området.

”Fremkommelighed har høj prioritering i vores erhverv, og derfor har dette parameter konstant vores opmærksomhed. Og vi er selvfølgelig bekendt med, at mange af vores kunder har ønsker om bedre fremkommelighed til og fra havnen. En kommende Marselistunnel er en væsentlig del af løsningen, og vi er mange, der håber på, at beslutningen om at bygge tunnelen er tættere på en nogensinde før,” fastslår Nicolai Krøyer.

Aarhus Havns ydelser, beliggenhed og effektivitet vurderes i kundeundersøgelsen som virksomhedens største styrke, mens vejnettet uden for havnen vurderes til at være den største svaghed.

Som noget nyt i dette års kundeundersøgelse har Junior Consult spurgt til kundernes syn på bæredygtighed. Og her svarer 90 pct. af respondenterne, at de opfatter Aarhus Havn som en værdifuld samarbejdspartner i forbindelse med en transformering til mere bæredygtig drift.

Aarhus Havn har hidtil gennemført kundeundersøgelser flere gange om året, men fremover vil virksomhedens kunder kun blive anmodet om at besvare spørgsmål til en sådan undersøgelse én gang om året.

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies