Opgraderingsplan for Østhavnsvej

Oprettet dato: 5. februar 2019

Efter adskillige møder med kunder, trafikeksperter og kommunale embedsmænd det seneste år kunne Aarhus Havns tekniske chef Anne Zachariassen for nylig præsentere den endelige opgraderingsplan for Østhavnsvej.

Opgraderingen er nødvendig på grund af en stadig stigende godsomsætning, men også på grund af en ny færgeterminal for enden af Østhavnsvej. Færgeterminalen er færdig medio 2020, og kort tid derefter vil 1,3 mio. biler om året køre til og fra Molslinjens færger side om side med havnens godstransporter. Den kombination kræver sin vej – en opgraderet Østhavnsvej.

Når projektet er gennemført (se illustration),

  • vil Sumatravej fremover munde ud i krydset ved Oliehavnsvej. Krydset vil i samme forbindelse blive udvidet (illustration punkt 1).
  • vil der være to spor i hver retning fra Oliehavnsvej til Vandvejen, og krydset ved Vandvejen vil være et lysreguleret T-kryds (illustration punkt 2).
  • vil der være to spor i hver retning fra Vandvejen til APMT. Denne løsning afhænger dog af dispensation fra lokalplanen (illustration punkt 3).
  • vil der være to signalregulerede T-kryds med shunts ved APMT-området og Eimskip-området (illustration punkt 4). 

Hele den fysiske opgradering vil blive suppleret med intelligent trafikstyring, som vil bidrage væsentligt til forbedring af vejforholdene og til vejens kapacitet. Desuden vil skiltningen på og omkring Østhavnsvej blive taget op til revision, og mulige forbedringer vil blive gennemført.

Projekt ”opgradering af Østhavnsvej” har et omfang, der kræver en miljøscreening. Den undersøgelse forventes gennemført i foråret således, at EU-udbud og licitation kan være gennemført medio juni 2019, hvor anlægsarbejdet påbegyndes.

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies