Opgradering af Østhavnsvej

Oprettet dato: 24. juli 2018

Østhavnsvej er allerede i dag en hovedfærdselsåre på Aarhus havn, og det vil den også være i fremtiden. Hvert år stiger godsomsætningen på Aarhus havn og dertil kommer, at en ny færgeterminal, der åbner medio 2020, vil øge antallet af personbiler og lastbiler på Østhavnsvej.

En opgradering af Østhavnsvej er derfor nødvendig, og på den baggrund har Aarhus Havn valgt at inddrage rådgivningsvirksomheden COWI, der er eksperter i trafikberegninger.

COWI har for nylig præsenteret et foreløbigt forslag til, hvordan Østhavnsvej kan komme til at se ud – og fungere.  Aarhus Havns tekniske chef Anne Zachariassen understreger, at der kun er tale om et forslag, og at intet endnu er besluttet.

”Jeg har stor tillid til, at vi med COWIs assistance kommer frem til en optimal løsning for både erhvervstrafikken og for de personbiler, der skal til og fra færgen. COWI har stor erfaring på området og har foretaget masser af den slags beregninger tidligere. Men vi er ikke i mål endnu. Der er stadig en række forudsætninger, der skal falde på plads, bl.a. er vi i dialog med kommunen omkring ændringer i lokalplanen, og ingen har endnu regnet på, hvad det vil koste at gennemføre projektet. Der er således fortsat mange ubekendte, som kan påvirke den endelige løsning,” siger Anne Zachariassen.

Hun understreger, at Aarhus Havn sammen med COWI aktuelt arbejder videre med forslaget. Når det endelige løsningsforslag ligger klar, vil der blive udarbejdet en prioriteringsplan, hvorefter arbejdet sættes i gang.

COWIs foreløbige forslag indeholder følgende elementer:

  1. En mindre ombygning af krydset Marselis Boulevard/Østhavnsvej/Sydhavnsgade. En endelig løsning i det kryds skal ses i sammenhæng med Aarhus Kommunes beslutning om Marselistunnelen. Med den foreslåede mindre ombygning, kan der ske en uproblematisk trafikafvikling frem til 2025.

  2. Østhavnsvej – 4 spor mellem Marselis Boulevard og Oliehavnsvej samt 3 spor mellem Oliehavnsvej og færgeterminalen.

  3. Østhavnsvej får vigelommer eller vigespor på korte strækninger ud mod færgeterminalen.

  4. En omlægning af Sumatravej og en udbygning med ekstra ligeudspor i krydset Østhavnsvej/Oliehavnsvej/Sumatravej.

  5. Oliehavnsvej udbygges med flere spor.  

  6. Østhavnsvej/Vandvejen ombygges til signalreguleret T-kryds.

  7. Trafik til APM-terminalen adskilles fra øvrig trafik, og der etableres et nyt opmarchareal.

  8. Østhavnsvej føres direkte ud til den nye færgeterminal.

  9. Nyt signalreguleret T-kryds ved APM-gaten.

  10. Nyt signalreguleret T-kryds ved Eimskip/Dania Trucking.

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies