Øget kredit og fortsatte investeringer

Oprettet dato: 15. april 2020

På baggrund af coronakrisen har Aarhus Havns ledelse besluttet at tilbyde sine kunder helt særlige kreditaftaler, ligesom man har valgt at fastholde både medarbejderstaben og den investeringsplan, der allerede var besluttet forud for krisen.   

Ifølge kundechef Nicolai Krøyer har Aarhus Havn besluttet at bruge et trecifret millionbeløb i forbindelse med krisen for at fastholde både sin medarbejderstab og kundekreds. Aarhus Havns mål er at sikre sin konkurrencedygtighed på den anden side af krisen, så man fortsat kan være en stærk samarbejdspartner for både transportkøberne, transportørerne og de virksomheder, der ligger på havnen.

”Vi holder havnen åben og operationel, og blandt andet på den baggrund har vi besluttet at fastholde vores medarbejderstab, som både er meget dedikerede og specialiserede i forhold til vores erhverv. Derfor tror vi på, at vi får brug for dem alle efter krisen,” siger Nicolai Krøyer, der fortæller, at Aarhus Havn desuden har valgt at understøtte kundernes forretning ved at yde en hel ekstraordinær kredit i de kommende måneder og frem til 1. juli.

”Med den ekstraordinære kredit bidrager vi forhåbentlig til, at alle vores kunder og samarbejdspartnere klarer den nuværende udfordring,” siger Nicolai Krøyer, der fortæller, at virksomheden gjorde noget tilsvarende under finanskrisen i 2008.

Aarhus Havn har aktuelt gang i store anlægsprojekter, som man har besluttet at fastholde trods coronakrisen. Byggeriet af en færgeterminal til Molslinjen og opgraderingen af Østhavnsvej fortsætter næsten uden ændringer, selv om der naturligvis er andre hensyn at tage til medarbejderne end tidligere.

”Vi gennemfører begge projekter, så vi både fastholder arbejdspladserne og sikrer, at Molslinjen kan flytte fra byen til Østhavnen i oktober i år. Desuden gør vi plads til at flytte 1,3 mio. biler væk fra midtbyen, idet de fremover skal køre ad Østhavnsvej og via Marselis Boulevard til og fra havnen,” fortæller Nicolai Krøyer.

Desuden påpeger han muligheden for at få igangsat byggeriet af Marselistunnellen, idet der er flere positive perspektiver i at få byggeriet sat i gang så hurtigt som muligt.

”Dels vil en beslutning om at igangsætte byggeriet bidrage væsentligt til beskæftigelsen i både rådgiver- og byggebranchen. Der er mange arbejdspladser i en Marselistunnel. Og dels er tunnelen samtidig et bidrag til at sikre en grøn omstilling på den anden side af coronakrisen. Søtransport er mere bæredygtigt end landtransport, men mere søtransport kræver altså også flere lastbiler, der skal kunne komme til og fra havnen,” siger Nicolai Krøyer. 

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies