Ny sværgodsrampe

Oprettet dato: 5. december 2018

I fremtiden vil mere særtransport med sværgods – herunder vindmølletransporter – have mulighed for at finde vej til Aarhus havn. I løbet af 2019 vil der blive bygget en ny sværgodsrampe fra Marselis Boulevard og på tværs af Strandvejen, så rampen munder ud i Østhavnsvej.

Siden gennemkørslen ved Mindet blev lukket af hensyn til DOKK1 og Letbanen, har flere sværgodstransporter ikke kunne køre til Aarhus havn, da passagen gennem viadukten for enden af Marselis Boulevard ikke har været stor nok. Den nye rampe imødekommer den problematik, og samtidig bliver kapaciteten større end den tidligere var via Mindet.

Den nye sværgodsrampe er tænkt ind i et kommende projekt ”Marselistunnel”. Rampen bliver bygget af Aarhus kommune, mens Aarhus Havn er med til at finansiere den.

Sværgodsrampen vil ikke være tilgængelig for andet trafik end det, den er beregnet til – nemlig sværgods og vindmølletransporter. Og transportørerne skal i forvejen melde deres ankomst for at få rampen åbnet.

De transportører, der skal benytte sværgodsrampen, skal på forhånd have deres transporter godkendt hos myndighederne, og derefter har de adgang til at bruge rampen.

 

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies