Ny kaj på Olieterminalen

Oprettet dato: 12. august 2020

På Olieterminalen er vi aktuelt i gang med at renovere kaj 110-114. Renovering af de 266 meter kaj er en del af en større etapeplan, hvor både kaj, afvanding, belysning og belægningen vil blive væsentligt forbedret langs Borneovej.

Kajen, der er mere end 100 år gammel, var kraftigt nedbrudt på forsiden, så en renovering i form af en betonforstøbning var nødvendigt for at forlænge levetiden af kajkonstruktionen. Ved renoveringen har vi desuden forbedret sejladsforholdene for de skibe, der anløber kajen, blandt andet ved at udrette nogle ”knæk” i kajmuren og opsat 29 nye fendere og 15 pullerter.

I tråd med Aarhus Havns bæredygtighedsstrategi har vi genbrugt alle anvendelige materialer. Fx er asfalten blevet knust og har delvist erstattet stabilgrus i den nye vejkasse, mens de eksisterende granitsten fra kajmuren er lagt i depot til evt. anvendelse ved etablering af et undervandsrev ved den nye Yderhavnsmole.

Afvandingssystemet bliver udskiftet og fremtidssikret, så området kan modstå de regnskyl, vi forventer at opleve i fremtiden. En af de største udfordringer har været at lægge nye kabelrør og nye regnvandsledninger i nærheden af Konstants mellemspændingskabler, men det har entreprenøren udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt og professionelt i tæt samarbejde med Konstant.

På kajen monterer vi redningsstiger med lys og på kajgaden nye lygtepæle for at forbedre sikkerheden for folk, der arbejder på kajen.

Så stor en renovering påvirker naturligvis flere af vores kunder, men renoveringen er forløbet meget positivt og planlagte tidsfrister for lukning og genåbning af kajen er overholdt. I forbindelse med renoveringen har Aarhus Havn i samarbejde med Nynas forbedret rørinstallationerne på kajgaden. Nynas bruger rørinstallationerne til bitumen, der er et restprodukt af råolie til brug ved asfaltering. Nynas leverer bitumen til den nye asfalt på Østhavnsvej.   

I slutningen af august bliver der lagt asfalt, og hovedentreprenøren, Ivan-Jakobsen Entreprenørfirma A/S forventer at være færdige medio september (tidsfrist er 30. september 2020).

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies