Mobilkran til Omniterminalen

Oprettet dato: 3. oktober 2019

En stor, mobil portalkran, der primært skal bruges på Omniteminalen, er sendt i udbud med en udbudsfrist medio oktober 2019. Aarhus Havn forventer, at den mobile kran, der er blandt de største hydrauliske kraner, kan leveres primo 2021.

Den mobile kran er særlig velegnet på Omniterminalen, hvor den kan køre på el, fordi terminalen er indrettet med den nødvendige kabelføring. Men kranen kan også fungere som reserve-kran på Multiterminalen, hvor den dog vil være dieseldrevet, idet den mangeårige terminal mangler den nødvendige infrastruktur til el.

Kranen kan anvendes med flere forskellige grabbe til forskellige godstyper, og den har en højde og et udlæg, så den kan betjene de største bulkskibe, der anløber Aarhus havn.

Aarhus Havn har i forvejen prækvalificeret to leverandører af mobilkraner.

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies