Landstrøm på Aarhus Havn?

Oprettet dato: 1. oktober 2018

Aarhus Havn modtager jævnligt spørgsmålet ”Hvorfor etablerer I ikke et landstrømsanlæg, så skibene kan få strøm fra land, mens de ligger i havnen?”

Teknisk chef Anne Zachariassen vil gerne fastslå, at et fast landstrømsanlæg med kabler i jorden aktuelt hverken er en rentabel eller fremtidssikret løsning på Aarhus havn, idet det er en løsning, der er bedst egnet til faste anløb med høj frekvens - som for eksempel færger. Og det er også en konklusion, man har draget i en række andre havne.

”I København er der i 2015 udarbejdet en rapport med flere scenarier for etablering af et landstrømsanlæg til krydstogtterminalen. Men konklusionen er, at det ikke er rentabelt at investere i faste landstrømsanlæg, og det er desuden en kendsgerning, at det kun er de færreste skibe, der overhovedet kan modtage landstrøm, så det er på ingen måde en løsning, der rækker særligt langt,” siger Anne Zachariassen.

Hun påpeger desuden, at flere rederier arbejder med andre energiløsninger. Det kan fx være LNG (Liquid Natural Gas) eller batterier, der for nogle skibes vedkommende fuldstændigt kan eliminere udledninger, mens skibene ligger i havn.

”Dermed er det så ikke sagt, at vi fra Aarhus Havn bare lukker sagen her. Vi er helt aktuelt i gang med at undersøge mulighederne for at etablere nogle mobile anlæg baseret på LNG og på lidt længere sigt måske batterier. Når vi er lidt længere, vil vi gå i dialog med relevante kunder til disse løsninger”, fortæller Anne Zachariassen

 

 

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies