Høringsfrist for renseanlæg

Oprettet dato: 1. oktober 2018

Aarhus Kommune har behov for en nyt renseanlæg og byrådet drøfter aktuelt tre forskellige placeringer. Om en lille uge – helt præcist mandag d. 8. oktober – er sidste frist for at indsende et høringssvar til Aarhus Kommune vedrørende renseanlæggets tre mulige placeringer.

I det såkaldte ”Hovedforslag” placeres renseanlægget på et areal på ca. 12 ha, hovedsagelig indenfor den del af søterritoriet, der i dag er rammebelagt til lystbådehavn.

”Alternativ 1” placerer renseanlægget indenfor Aarhus Havns nuværende arealer på et areal, som er ca. 9 ha. Da der er behov for 12 ha til det nye renseanlæg, undersøges det, hvordan arealet kan udvides med yderligere 3 ha enten på eller i forbindelse med Aarhus Havn.

”Alternativ 2” placerer renseanlægget på søterritoriet udenfor stenkastningen ved Østhavnen. Dette alternativ kan ses i forbindelse med eller som forløber for en kommende udvidelse af Østhavnen (Yderhavnen), som Aarhus Havn aktuelt har ansøgt Aarhus Kommune om at få igangsat planlægningen for. Men forslaget vil evt. kunne realiseres uafhængigt af en havneudvidelse.

 

Denne hjemmeside bruger cookies

Cookies bruges til at lave statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer cookies, når du klikker dig videre.

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies