Grøn rabat til grønne skibe

Oprettet dato: 15. januar 2020

Som den første havn i Danmark har Aarhus Havn besluttet fremover at give rabat til grønne skibe.

Aarhus Havn vil med rabatten forsøge at motivere de rederier, der anløber havnen, til at blive mere bæredygtige. Fra 1. januar giver Aarhus Havn således rabat til alle skibe, der opnår mindst 30 point i ESI (Environmental Ship Index). Her tildeles skibene point i forhold til deres udledninger af CO2, SOx, NOx samt deres mulighed for at modtage landstrøm.

Beslutningen om at yde rabatten er en del af Aarhus Havns bæredygtighedsstrategi, og rabatten udgør per 1. januar 4,5 pct. af skibsafgiften.

Kundechef Nicolai Krøyer peger på, at Aarhus Havn ifølge Havneloven har modtagepligt i forhold til de skibe, der ønsker at anløbe havnen. Derfor har Aarhus Havn stort set ingen indflydelse på, hvilke skibe der anløber og ej heller på skibenes anvendelse af brændstof.

”Derfor forsøger vi nu at motivere skibene med et økonomisk redskab, der peger i retning af bæredygtighed. Det er selvfølgelig vores håb, at de rederier, der allerede sejler til og fra Aarhus, vil reagere positivt på muligheden for at spare skibsafgift,” siger Nicolai Krøyer.

Desuden håber han på, at rabatten kan gøre Aarhus Havn attraktiv for rederier, der ikke i forvejen anløber i Aarhus.

”Vi er naturligvis spændte på, om det har en forretningsmæssig effekt, at vi er first mover på bæredygtige skibsafgifter. Vi håber, at vi på den baggrund kan tiltrække nye kunder, der i forvejen har en bæredygtig profil og således kan se fordelen ved at anløbe her til en lavere pris,” siger Nicolai Krøyer.

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies