Ekspertudvalg om havnelov

Oprettet dato: 6. juni 2018

De store kommunale selvstyrehavne skal fremover organiseres i to aktieselskaber. Ét selskab, der varetager havneinfrastrukturen og et andet selskab, der varetager kommercielle aktiviteter. Det mener i hvert fald det ekspertudvalg, der blev nedsat i 2017 af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen med henblik på en revision af Havneloven.

Ekspertudvalget, der for nylig er kommet med deres anbefaling, har haft fokus på, at konkurrencen mellem offentlige og private virksomheder i havnesektoren skal ske på fair og lige vilkår, ligesom der skal være klare regler for forholdet mellem kommuner, havne og private virksomheder på havnene. Desuden skal der være overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler på havneområdet.

Et enigt ekspertudvalg, der består af eksperter inden for jura, økonomi, statsstøtteregler mm. samt repræsentanter fra havnene og de private virksomheder på havnene, anbefaler således, at de større offentligt ejede erhvervshavne fremover skal organiseres i to aktieselskaber. Mindre havne bør til gengæld fortsætte som kommunale havne under lempeligere regler.

I det ene aktieselskab placeres den offentlige opgavevaretagelse vedrørende havneinfrastruktur som fx havnearealer med spor, veje, kajpladser, kajmure, moler og dækkende værker, indre bassiner m.m. Og i det andet aktieselskab – et suprastrukturaktieselskab - placeres fx pakhuse, terminalbygninger, kraner, mobilt udstyr til levering af transportrelaterede havnetjenester m.v. Ekspertudvalget foreslår armslængdevilkår for interaktion mellem de to typer af selskaber. 

En sådan opdeling vil ifølge ekspertudvalget modvirke risikoen for krydssubsidiering mellem offentligt støttede aktiviteter og kommercielle aktiviteter.

For at styrke de private aktører i havnene anbefaler ekspertudvalget, at der etableres et tilsyns- og klageorgan med effektive sanktionsbeføjelser. 

Regeringen skal drøfte ekspertudvalgets beslutning. Derefter forventes det, at regeringen vil udarbejde et forslag til revision af den nuværende havnelov, og ekspertudvalgets arbejde forventes at indgå i den revision.  Forslaget til ny havnelov vil herefter blive sendt i høring.

 

 

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies