Den ene mands affald, den anden mands guld

Oprettet dato: 6. juni 2019

Virksomhederne på Aarhus havn skal udnytte hinandens ressourcer til gavn for både klima og bundlinje. Det er udgangspunktet for et projekt, der skal øge cirkulær økonomi og energieffektivisering på havnen. Aarhus Havn, Aarhus Kommune og Aarhus Vand står bag projektet.

Projektet, der går under navnet SmartEnergi, skal gentænke energi- og ressourcesystemerne for havnens virksomheder og dermed realisere store potentialer for besparelser og en mere bæredygtig forretningsgang. Mange virksomheder på havnen har fx et stort behov for køling, og det skaber store mængder af overskudsvarme, som kan udnyttes af andre virksomheder. En anden potentiel mulighed er at anvende renset spildevand i stedet for rent drikkevand til fx fremstillingsprocesser og rensning.

Foreløbig har 15-20 af havnens ca. 150 virksomheder valgt at gå ind i projektet. Målet er at få virksomhederne til at arbejde sammen om bæredygtige projekter. Hvert projekt har sit eget beslutningsgrundlag, så de involverede virksomheder kan træffe deres egne beslutninger i forhold til investeringer, tidsplan mv. Det er gratis for virksomhederne at deltage i projektet, som understøttes af en række konsulenter og eksperter.

Undervejs i projektet er det planen at formidle eksisterende og kommende bæredygtige initiativer samt at få virksomhederne til at arbejde med tre P’er for øje: people, planet, profit. Og resultatet skulle – ud over et reduceret klimaaftryk og større bæredygtighed – gerne være, at havnevirksomhederne vil blive set som noget positivt og et aktiv for en moderne by.

Den store variation i havnens virksomheder kombineret med, at virksomhederne ligger på et afgrænset område, danner et godt grundlag for, at virksomhederne kan vinde på at arbejde med smarte energisystemer og såkaldte cirkulære ressourcestrømme på tværs af virksomhederne.

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies