Arkiv

Verdens femtestørste

6. august 2019

Aarhus Havn er en del af forklaringen på, at dansk handelsflåde nu er verdens femtestørste.


Samskip åbner ny containerlinje

6. august 2019

Containerrederiet Samskip åbner i august en ny containerrute med et ugentligt anløb, der forbinder Aarhus med Polen, Baltikum og Norge.


Nyt frysehus på Aarhus havn

6. august 2019

Lundsøe Coldstores & Logistics åbnede i juli et nyt frysehus på Aarhus havn. Lundsoe har dermed mere end fordoblet sin kapacitet i Aarhus og kan således fremover tilbyde ca. 7000 kolde kvadratmeter til opbevaring af frysegods.


Verdensrummet ligger i Aarhus

6. august 2019

I sidste uge åbnede Verdensrum på DOKK1, da kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (R) og havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen i fællesskab klippede snoren til byens nye formidlingsrum.


Hvad skal vanddronen hedde?

6. august 2019

Aarhus Havn udskriver nu en navnekonkurrence, der meget gerne skal resultere i et velklingende navn til virksomhedens nyeste fartøj, vanddronen.


Aarhus Havn fortsætter sin stabile vækst

6. august 2019

Godsomsætningen på Aarhus Havn fortsætter med at stige. I første halvår af 2019 blev der håndteret ca. 4.430.000 tons gods på havnen, og det er ca. 166.000 tons mere end i samme periode sidste år - svarende til en stigning på 3,9 pct.   Stigningen er i sig selv positiv, men den er særlig positiv, fordi den kommer i forlængelse af en række år med vækst i godsomsætningen. Og navnligt hæfter havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen sig ved, at de fleste af Aarhus Havns forretningsområder viser positiv fremgang.


Indvielse af ny fiskeplatform

6. juni 2019

Aarhus Havn har bygget en helt ny panorama-fiskeplatform til byens lystfiskere ved Sydmolen langs Østhavnsvej. Fiskeplatformen blev indviet i går, da viceborgmester Camilla Fabricius (S) klippede snoren.


Se Aarhus Havn med andre øjne

6. juni 2019

De er unge, de er populære og de tjener deres penge som YouTubere.


Endeligt nej til renseanlæg på havnen

6. juni 2019

Et flertal i Aarhus byråd sagde i går endeligt nej til et renseanlæg på havnen, hvor der i dag ligger veldrevne havnevirksomheder.


Udvidelse af Østhavnsvej

6. juni 2019

Aarhus Havn har i et samarbejde med en række af havnens kunder lagt en plan for udvidelse af Østhavnsvej.


Den ene mands affald, den anden mands guld

6. juni 2019

Virksomhederne på Aarhus havn skal udnytte hinandens ressourcer til gavn for både klima og bundlinje. Det er udgangspunktet for et projekt, der skal øge cirkulær økonomi og energieffektivisering på havnen. Aarhus Havn, Aarhus Kommune og Aarhus Vand står bag projektet.


Ændret vejforløb på Marselis Boulevard

6. juni 2019

Frem til den 23. juni 2019 er vejforløbet på Marselis Boulevard ændret på grund af arbejde med en ny rampe til særtransporter. Afkørselssporet fra Marselis Boulevard til Strandvejen er spærret i den periode. Der er anvist omkørselsruter på stedet. Vi beklager generne – pas godt på folkene derude!


Årsrapport 2018 - Læs mere her

2. maj 2019

Årsrapport 2018


Etapecykling slut i juli

2. april 2019

Konstant, der er et datterselskab i NRGI-koncernen, er i gang med at opføre en kraftig transformerstation, der skal sikre elforsyningen på Aarhus havn i fremtiden.


Ubemandet gate og lukning af jordtip

2. april 2019

Fra primo maj er den ene af de to gates på Aarhus havn ubemandet, men stadig i fuld funktion som hidtil, idet moderne teknologi gør det muligt at styre begge gates fra én position.


Samarbejde om grøn innovation på Aarhus havn

2. april 2019

De cirka 150 virksomheder, der er en del af den maritime klynge på Aarhus havn, får nu en ekstra og enestående fordel. Fordi virksomhederne udgør en betydelig del af industrien i Aarhus, får de tilbud om at modtage et gratis virksomhedsforløb, hvor de kan arbejde med grøn innovation i et samarbejde med andre virksomheder på havnen eller hver for sig.


Stigende kundetilfredshed

2. april 2019

Aarhus Havns kunder er mere tilfredse med samarbejdet end nogensinde tidligere. Et i forvejen flot resultat fra 2017 er steget i en undersøgelse, der har målt på samarbejdet i 2018.


I spidsen for infrastrukturen

5. februar 2019

Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen har sagt ja til at være formand for en arbejdsgruppe, der skal beskæftige sig med infrastruktur i Aarhus.


Opgraderingsplan for Østhavnsvej

5. februar 2019

Efter adskillige møder med kunder, trafikeksperter og kommunale embedsmænd det seneste år kunne Aarhus Havns tekniske chef Anne Zachariassen for nylig præsentere den endelige opgraderingsplan for Østhavnsvej.


Flere tons og flest TEU

5. februar 2019

Hvor meget fylder 173.071 tons gods? På havnen? I lastbiler? I containere? Ingen ved det vel nøjagtigt. Til gengæld er det præcist den mængde gods, der udgjorde Aarhus Havns stigning i godsomsætningen i 2018.


Forretningsbetingelser og Kranvedtægter 2019

21. december 2018

Find vores forretningsbetingelser og kranvedtægter 2019 under publikationer.


Ny sværgodsrampe

5. december 2018

I fremtiden vil mere særtransport med sværgods – herunder vindmølletransporter – have mulighed for at finde vej til Aarhus havn. I løbet af 2019 vil der blive bygget en ny sværgodsrampe fra Marselis Boulevard og på tværs af Strandvejen, så rampen munder ud i Østhavnsvej.


Pressemeddelelse udsendt ved en fejl!

5. december 2018

Vi fik desværre tidligere i dag sendt nyheden om "Vindmøller på Aarhus havn" ud som en pressemeddelelse. Dette var en fejl. Vi beklager. Nyheden kan læses ovenfor.


Sælsomt overraskende

4. december 2018

Hos Aarhus Havn glæder vi os over hvert eneste ”Synes godt om” på vores opdateringer på LinkedIn. Generelt er vi vant til god respons fra både eksisterende og nye følgere. Alligevel var det svært at forestille sig, at over 500 personer ville ”Synes godt om” vores lille sælvideo, som vi lagde på LinkedIn medio november. Til sammenligning var der kun 31, som klikkede ”Synes godt om”, da vi på LinkedIn kunne meddele, at miljøundersøgelserne af Yderhavnen nu er i gang. En markant forskel, som giver lidt at tænke over.


Vindmøller på Aarhus Havn?

4. december 2018

Et flertal i Aarhus Byråd har besluttet at erstatte tre områder, der var udpeget til kæmpevindmøller, med tre nye områder. Et af de områder er på Østhavnen på Aarhus havn. Men i første omgang skal der foretages en miljøundersøgelse, og intet er endnu sikkert i forhold til at placere vindmøller på havnen. Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen har accepteret, at der nu bliver foretaget en miljøundersøgelse. ”Men vi har ikke taget stilling til selve projektet eller givet tilsagn til at opføre møllerne. Jeg mener, det er nødvendigt at høre, hvad vores kunder og andre interessenter siger, før vi tager stilling,” fastslår Jakob Flyvbjerg Christensen. Hvis det i givet fald viser sig, at der på et tidspunkt skal opstilles vindmøller på Østhavnen, vil det ikke blive Aarhus Havn, der står bag. Det vil sandsynligvis være et forsyningsselskab eller driftsselskab, der køber, opstiller og driver møllerne.


Høringsfrist for renseanlæg

1. oktober 2018

Aarhus Kommune har behov for en nyt renseanlæg og byrådet drøfter aktuelt tre forskellige placeringer. Om en lille uge – helt præcist mandag d. 8. oktober – er sidste frist for at indsende et høringssvar til Aarhus Kommune vedrørende renseanlæggets tre mulige placeringer. I det såkaldte ”Hovedforslag” placeres renseanlægget på et areal på ca. 12 ha, hovedsagelig indenfor den del af søterritoriet, der i dag er rammebelagt til lystbådehavn. ”Alternativ 1” placerer renseanlægget indenfor Aarhus Havns nuværende arealer på et areal, som er ca. 9 ha. Da der er behov for 12 ha til det nye renseanlæg, undersøges det, hvordan arealet kan udvides med yderligere 3 ha enten på eller i forbindelse med Aarhus Havn. ”Alternativ 2” placerer renseanlægget på søterritoriet udenfor stenkastningen ved Østhavnen. Dette alternativ kan ses i forbindelse med eller som forløber for en kommende udvidelse af Østhavnen (Yderhavnen), som Aarhus Havn aktuelt har ansøgt Aarhus Kommune om at få igangsat planlægningen for. Men forslaget vil evt. kunne realiseres uafhængigt af en havneudvidelse.


Fremtiden i silhuet

1. oktober 2018

Aarhus byråd godkendte medio september en miljøundersøgelse af Yderhavnen, som er en planlagt udvidelse af Aarhus havn på 140 hektar ude i havet mod øst og i god afstand fra Aarhus by. Udvidelsen udgør ca. 50 pct. af det nuværende havneareal. Da Aarhus Havn første gang forespurgte om lov til at foretage en miljøundersøgelse af Yderhavnen, sendte byrådet sagen til yderligere behandling i udvalget for Teknik og Miljø. Men da sagen i anden omgang blev behandlet i byrådssalen, kunne et flertal af byrådets medlemmer tilslutte sig, at Aarhus Havn nu gennemfører en miljøundersøgelse af den planlagte havneudvidelse. Yderhavnen, der er planlagt i tre etaper frem til år 2060, skal miljøundersøges af Cowi. Undersøgelsen kommer sandsynligvis til at tage et par år. Først derefter skal byrådet tage stilling til selve udvidelsen.


Landstrøm på Aarhus Havn?

1. oktober 2018

Aarhus Havn modtager jævnligt spørgsmålet "Hvorfor etablerer I ikke et landstrømsanlæg, så skibene kan få strøm fra land, mens de ligger i havnen?" Teknisk chef Anne Zachariassen vil gerne fastslå, at et fast landstrømsanlæg med kabler i jorden aktuelt hverken er en rentabel eller fremtidssikret løsning på Aarhus havn, idet det er en løsning, der er bedst egnet til faste anløb med høj frekvens - som for eksempel færger. Og det er også en konklusion, man har draget i en række andre havne.


Yderhavnen i byrådet

24. juli 2018

Et første lille skridt for Aarhus Havn, men et stort skridt for byen, regionen og nationen. Skridtet blev taget, da byrådet i løbet af sommeren for første gang behandlede en sag om Yderhavnen, som er en kommende udvidelse af Aarhus Havn. Skridtet bestod i første omgang blot af en byrådsbehandling af en ansøgning om en miljøvurdering. Aarhus Havn har ansøgt byrådet om tilladelse til at foretage en miljøvurdering af Yderhavnen, som er en tre-etapet udvidelse af Aarhus Havn på i alt 1.400.000 kvm. Den første etape forventes færdig i 2030, den næste i 2048 og den tredje og sidste i 2060.


Opgradering af Østhavnsvej

24. juli 2018

Østhavnsvej er allerede i dag en hovedfærdselsåre på Aarhus havn, og det vil den også være i fremtiden. Hvert år stiger godsomsætningen på Aarhus havn og dertil kommer, at en ny færgeterminal, der åbner medio 2020, vil øge antallet af personbiler og lastbiler på Østhavnsvej. En opgradering af Østhavnsvej er derfor nødvendig, og på den baggrund har Aarhus Havn valgt at inddrage rådgivningsvirksomheden COWI, der er eksperter i trafikberegninger. COWI har for nylig præsenteret et foreløbigt forslag til, hvordan Østhavnsvej kan komme til at se ud - og fungere. Aarhus Havns tekniske chef Anne Zachariassen understreger, at der kun er tale om et forslag, og at intet endnu er besluttet.


Yderhavnen - Masterplan

19. juni 2018

S& er den næste udvidelse af Aarhus havn, Yderhavnen, kommet på tryk.


Aarhus Havn løftede hele Danmarks fremgang

7. juni 2018

I alle de større danske havne tilsammen blev der i 2017 håndteret 51.000 flere containere end året før. Men Aarhus Havn havde alene en vækst på 58.000 containere i samme periode, og således stod Aarhus Havns to containeroperatører for hele Danmarks fremgang – og lidt til.


Ekspertudvalg om havnelov

6. juni 2018

De store kommunale selvstyrehavne skal fremover organiseres i to aktieselskaber. Ét selskab, der varetager havneinfrastrukturen og et andet selskab, der varetager kommercielle aktiviteter.


Finnlines rykker Finland tættere på Aarhus

6. juni 2018

Finnlines er i gang med en større reorganisering af rederiets netværk, og ændringerne kommer i høj grad Aarhus til gode.


Årsrapport 2017

22. marts 2018

Det kan godt betale sig at drive havn i Aarhus. Se hele årsrapporten her...


Invitation til Aarhus Havns Nytårsbriefing

21. december 2017

MANDAG DEN 8. JANUAR 2018 KL. 15.00 I HAVNECENTRET, VANDVEJEN 7


Stort velkommen til Royal Arctic Line

16. oktober 2017

Stort velkommen til Royal Arctic Line


Royal Arctic Line valgte Aarhus Havn

20. juni 2017

Det grønlandske rederi Royal Arctic Line har i mere end 45 år haft basishavn i Aalborg. Efter måneders forhandling har rederiet nu meddelt Aalborg Havn, at samarbejdet vil ophøre. I fremtiden vil Royal Arctic Line i stedet benytte Aarhus Havn.


Regler for vandscootere i Aarhus

2. juni 2017

Der kom for alvor fokus på brugen af vandscootere, da to unge kvinder i maj blev dræbt...


Årsrapport Aarhus Havn 2016

21. april 2017

Årsrapport Aarhus Havn 2016


Aarhus Havn har fået nyt logo

10. januar 2017

Aarhus Havn har i de seneste år gennemgået forandringer...


Forretningsbetingelser 2017

2. januar 2017

Her finder du vores forretningsbetingelser for 2017.


Aftale på plads med Munck A/S

4. juli 2016

Aarhus Havn har indgået aftale med Munck A/S om bygning af Omniterminalkaj.


Vi er flyttet til nyt domicil

28. februar 2016

Vi er flyttet til nyt domicil den 1. januar 2016.


Mere gods til Aarhus Havn - TV2 Østjylland

25. februar 2015

Se indslaget fra TV2 Østjylland den 24. februar.


Forretningsbetingelser 2015

17. november 2014

Forretningsbetingelser gældende for 2015 ligger nu til download på hjemmesiden.


Havnefronten langs Kystvejsstrækningen

20. oktober 2014

Læs folderen her..


Attraktive erhvervslejemål i kommende Havnecenter

27. juni 2014

Attraktive erhvervslejemål i kommende Havnecenter


Invitation til morgenmøde om Aarhus havn

10. marts 2014

Kunder, medlemmer, interessenter af ERHVERV AARHUS, DI - Dansk Industri og Aarhus Havn inviteres til morgenmøde om Aarhus Havn.


RePORTagen Februar 2014

5. februar 2014

RePORTagen Februar 2014


Forretningsbetingelser 2014

5. december 2013

Aarhus Havns Forretningsbetingelser 2014


Trafikomlægning i forbindelse med opførelse af ny gate.

6. september 2013

Information om ændring af trafikale forhold på Oliehavnsvej


6 min. 50 sek. fra Sydmotorvejen

19. februar 2013

Betydelige forbedringer for trafikken fra motorvejen til havnen


Nyt areal til krydstogtgæsterne tæt på byen

1. juni 2012

Nye modtagefaciliteter mellem Balticagade og Mindet


Denne hjemmeside bruger cookies

Cookies bruges til at lave statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer cookies, når du klikker dig videre.

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies