400 tons effektiv og fleksibel mobilkran

Oprettet dato: 15. april 2020

Aarhus Havn har netop underskrevet en kontrakt på en bæredygtig mobilkran til ca. 30 mio. kroner. Kranen skal primært operere på Omniterminalen, men den vil også kunne supplere de øvrige kraner på Multiterminalen i travle perioder.

Indkøbet af mobilkranen er et helt konkret eksempel på, at Aarhus Havn har fastholdt sin investeringsplan trods coronakrisen. Kranen, der forventes leveret april 2021, er en effektiv og meget fleksibel model, der i princippet kan løfte de fleste godstyper, idet det blot afhænger af de aggregater, der monteres på kranen.

Kundechef Nicolai Krøyer fortæller, at man forventer, at mobilkranen primært vil blive brugt til bulk-produkter som fx foderstoffer, sheanødder og biobrændsel, men den kan også håndtere overdimensioneret stykgods. Ved bulk-operationer kan kranen præstere en produktivitet på op til 1000 tons gods per time.

”Vi har aktuelt en række kunder, der er i gang med at etablere sig på Omniterminalen, og det vil uden tvivl være meget forskellige godstyper, vi skal håndtere i fremtiden. Derfor er indkøbet af mobilkranen også en fremtidssikring, fordi den har så stor fleksibilitet,” siger Nicolai Krøyer.

Han understreger, at Aarhus Havn trods en lidt højere pris har valgt at investere i en special-model, der kan køre på el på Omniterminalen.

”Det betyder et lavere klimaaftryk – og desuden færre emissioner af NOx og partikler samt mindre støj. Dermed understøtter vores investering to af FNs verdensmål, som vi har valgt at arbejde strategisk med – hhv. SDG 11 (bæredygtige byer) og SDG 9 (Innovation og infrastruktur),” fortæller Nicolai Krøyer. 

Han tilføjer, at kranen for at spare energi er udrustet med et ”Hybrid Energy Recovey System”, der lagrer energien ved nedadgående bom-bevægelser, så den lagrede energi kan bruges til efterfølgende opadgående bom-bevægelser.

Kranens udlæg er op til 38 meter fra drejecentrum, hvilket betyder, at den kan betjene skibe i størrelsen op til bulkcarrier (skibsbredde ca. 33 meter).

Mobilkranens undervogn er tilpasset Aarhus Havns specifikke forhold, så kranen også kan anvendes på Multiterminalen, hvor der er kritiske krav til, at kræfterne skal overbringes på de eksisterende kranskinnebjælker. Kranens portal er åben og så stor, at lastbiler kan køre under kranen før og efter udlevering af godset. Det vil medvirke til øget produktivitet og forbedre logistikken og trafiksikkerheden på kajområdet.

Kranen vejer mere end 400 tons og vil under drift fordele sin vægt via 4 store stabilisatorer, der er placeret i hvert hjørne af kranens portal. Når mobilkranen skal flyttes rundt, sker det via kranens 80 massive gummihjul for at fordele trykket på områder og veje.

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies