Arkiv

Klimapositiv transport af skibscontainere

11. november 2020

En lastbil, der har nul udledning af både CO2 og partikler! Lyder det som en fremtidsvision?    Måske, men denne lastbil er ikke fremtid, men nutid og den kører allerede til og fra Aarhus havn hver eneste dag. Lastbilen, der er en Iveco S-way, er den første af sin slags i Danmark. 


Bæredygtig havn til gavn

11. november 2020

Hør COO, teknisk chef, Anne Zachariassen fra Aarhus Havn fortælle om at arbejde med bæredygtighed på Danmarks største erhvervshavn. Du kan høre, hvordan Aarhus Havn får sin bærdygtighedsstrategi til at leve og udkrystallisere sig i konkrete projekter internt i virksomhedens, men også hvordan man prøver at bidrage til bæredygtighed hos virksomhedens kunder og samarbejdspartnere – både til lands og til vands.


Det er blevet nemmere at handle med Grønland

11. november 2020

Royal Arctic Line (RAL) valgte Aarhus havn for at gøre det nemmere at handle med Grønland. Nu sejler rederiets skibe i fast rutefart til og fra Aarhus, hvorfra der er forbindelse til det meste af verden.


Verdens største kølehusvirksomhed til Aarhus havn

11. november 2020

Lineage Logistics, der er verdens største virksomhed indenfor håndtering af køle- og frysehusprodukter samt temperaturreguleret logistik, har opkøbt Lundsøe Køl og Frys A/S. Opkøbet er blandt andet motiveret af Lundsøe Køl og Frys A/S´ tilstedeværelse på Aarhus havn.  


Ny grøn færgeterminal er åbnet

11. november 2020

I dag har Molslinjen åbnet sin splinternye færgeterminal, som Aarhus Havn igennem de seneste to år har bygget til rederiet på Østhavnen i Aarhus. Det blev katamaranfærgen Express 3, der i morges klokken 05.45 blev den første til at sejle ud fra den nye færgeterminal. Forinden havde en lang række biler fundet vej til den nye terminal ad Østhavnsvej, som Aarhus Havn har opgraderet til en firesporet vej på strækningen mellem viadukten på Marselis Boulevard og færgeterminalen. Fra i dag vil der årligt køre 1,5 mio. personbiler ad Østhavnsvej til og fra Molslinjens færger – side om side med den sædvanlige havnetrafik. 


Find vej til den nye færgeterminal på Aarhus Havn

6. november 2020

Find vej til den nye færgeterminal på Aarhus Havn


Copenhagen Merchants bygger pakhuse i Aarhus

14. oktober 2020

Handels- og logistikvirksomheden Copenhagen Merchants etablerer sig nu med egne pakhuse på Aarhus havn. Virksomheden har lejet et areal på ca. 14.000 kvm. på Omniterminalen, og her vil man opføre 4.000 kvm. nye pakhuse til bulkprodukter. Byggeriet skal i gang så hurtigt som muligt, og CEO Simon Rodian Christensen fra Copenhagen Merchant forventer, at pakhusene står færdige i løbet af sommeren 2021.


Ny færgeterminal og ny adgangsvej klar til Molslinjen

14. oktober 2020

Aarhus Havn har bygget en splinterny færgeterminal og har samtidig opgraderet Østhavnsvej til to spor således, at der er god plads til både last- og personbiler på havnen. Både terminalen og den opgraderede adgangsvej står nu klar til de ca. 1,5 mio. bilister og ca. 3 mio. passagerer, der årligt sejler med Molslinjen mellem Aarhus havn og Odden.


Udvidelse af Aarhus Havn tager form

14. oktober 2020

En udvidelse af Aarhus havn kom et skridt videre, da byrådet ved sit seneste møde besluttede, at der nu skal udarbejdet lokalplan og miljøvurdering af den planlagte udvidelse, hvortil der er tilknyttet et offentligt tilgængeligt rekreativt område.


Lundsøe udvider igen

14. oktober 2020

Lundsøe Køl og Frys er klar til at udvide igen, idet virksomheden på kort tid vokset ud af sit nye og topmoderne 4000 kvm. store frysehus på Aarhus havn. De 10.000 pallepladser blev indviet 1. juni 2019 og to måneder senere var kapaciteten udsolgt. Ifølge onlinemediet Erhvervplus.dk har Lundsøe Køl og Frys allerede tegnet etape 2 med yderligere 17.000 pallepladser, ligesom der er planer om en etape 3 med første spadestik i 2022.


Forskning i biodiversitet i Aarhus havn

14. oktober 2020

I et partnerskab med Aarhus Universitet og den franske pioner-virksomhed Ecocean har Aarhus Havn igangsat et forskningsprojekt, der skal kortlægge muligheden for at øge overlevelse og biodiversitet af fiskeyngel i de kystnære områder omkring Aarhus. I havnen i Aarhus er der foreløbig opsat 18 fiske-opholdskasser kaldet Biohut®, hvor småfisk både kan ”gå på restaurant” og gemme sig for deres fjender.


Havnen er åben og i fuld drift

12. august 2020

Som det fremgår af medierne, er der opstået et øget smittetryk med coronavirus i Aarhus. Hos Aarhus Havn har vi siden nedlukningen i foråret holdt havnen åben og i fuld drift. Og det gør vi naturligvis fortsat. Vi følger myndighedernes anvisninger og opfordringer - og på den baggrund har vi valgt at hjemsende en række administrative medarbejdere i to uger. De vil arbejde hjemmefra, mens alle medarbejdere i driftsafdelingerne fortsætter deres arbejde uændret på havnen. Vi forventer således ikke, at vores samarbejdspartnere kommer til at mærke ændringer i vores service og kundebetjening.


Coronakrisen sætter spor

12. august 2020

Aarhus Havns omsætning i første halvår af 2020 er mærket af coronakrisen, men dog i mindre grad end frygtet, da krisen var på sit højeste. Således viser en opgørelse af den samlede godsomsætning et fald på 5 pct. i forhold til året før. I faktiske tal er omsætningen af gods faldet fra 4,5 mio. tons i førte halvår af 2019 til 4,3 mio. tons i tilsvarende periode i 2020.


APM Terninals overtager ALC

12. august 2020

Aarhus Logistics Center (ALC) har valgt at afhænde sin containerterminal på Aarhus havn til APM Terminals, der i forvejen har betydelige containeraktiviteter på havnen. APM Terminals overtager både driften og arealerne per 1. september 2020.


Tre nye elbiler

12. august 2020

Hos Aarhus Havn har vi netop fået leveret tre nye elbiler, der skal erstatte tre dieselbiler, som vi har solgt til anden side. Dermed reducerer vi vores CO2-bidrag og eliminerer partikeludledningen markant. Investeringen er en del af vores elektrificeringsplan for den samlede bilpark og endnu et skridt i retning af at opnå vores CO2-mål. De tre nye biler er små varevogne af mærket Renault Kangoo Z.E., som vi skal bruge til blandet kørsel både på havnen samt i og omkring byen. Bilerne er købt hos Pedersen & Nielsen Automobilforretning i Risskov.


Smitte-stop NU!

12. august 2020

Sammen må vi gøre alt, hvad der er muligt for at få stoppet spredningen af coronavirus. Ud over de mange tiltag, der med sikkerhed allerede er gjort i virksomhederne, vil vi hermed opfordre dig til at downloade Smitte-stop-appen, hvis du ikke allerede har gjort det. Og har du en kollega, der ikke har hørt om den endnu, så fortæl ham eller hende om den. Appen er genial, hvis vi alle bruger den - og den er hjælp til selvhjælp


Ny kaj på Olieterminalen

12. august 2020

På Olieterminalen er vi aktuelt i gang med at renovere kaj 110-114. Renovering af de 266 meter kaj er en del af en større etapeplan, hvor både kaj, afvanding, belysning og belægningen vil blive væsentligt forbedret langs Borneovej.


Stigende kundetilfredshed

15. juli 2020

En kundeundersøgelse gennemført af Junior Consult viser, at Aarhus Havns kunder gennemsnitligt er blevet endnu mere tilfredse end i 2019, hvor niveauet allerede var højt. Især området ”kranservice” har taget et tigerspring frem til et niveau, der er ganske flot. Hvor Aarhus Havns samlede performance i 2019 landede på 7,53 (på en skala fra 1-10), voksende den i 2020 til 7,61. Undersøgelsen er gennemført i ultimo maj/primo juni. Flere afdelinger er med til at bære fremgangen, men den største fremgang ses i en øget tilfredshed med kranservicen. Kundechef Nicolai Krøyer glæder sig over den generelt stigende tilfredshed, men udtrykker især stor tilfredshed med, at netop kranservice bidrager positivt til den samlede fremgang. ”Vi har med flere konkrete tiltag gjort en indsats for at øge kundernes tilfredshed med vores kranservice, og derfor er det virkelig positivt, at det nu også kan aflæses i tallene,” siger Nicolai Krøyer. Han hæfter sig desuden ved, at tilfredsheden også er steget, når det gælder fremkommeligheden på selve havneområdet, mens den desværre er faldet udenfor Aarhus Havns området.


Skiltning på Østhavnsvej

15. juli 2020

Om to måneder lægger Molslinjens færger til ved den nye færgeterminal på Østhavnen, og det betyder 1,3 mio. flere biler på Østhavnsvej om året. En opgradering af Østhavnsvej har derfor været nødvendig at gennemføre, og det er sket i tæt samråd med Aarhus Havns kunder og samarbejdspartnere. I juni afholdt Aarhus Havn endnu et møde om opgraderingen af Østhavnsvej, og ligesom tidligere var der et pænt fremmøde – denne gang via Teams. Det vigtigste emne på mødet var skiltningen, der gerne skal resultere i, at både lastbilchauffører, bilister og cyklister kan finde vej til terminaler, færgen eller virksomheder på havnen. Oplægget til skiltningen kom fra Aarhus Havns tekniske chef Anne Zachariassen og en række mødedeltagere bidrog med kommentarer og ændringsforslag, som naturligvis vil blive inddraget i den endelige beslutning om skiltningen.


Grønlandstrafikken til Aarhus

15. juli 2020

I juni anløb det grønlandske rederi Royal Arctic Line for første gang nogensinde havnen i Aarhus i fast rutefart. Ca. 2 uger senere anløb Eimskip i Aarhus for første gang med deres splinternye containerskib Dettifoss. Begge anløb er et udtryk for, at de to rederier dels vil gøre det lettere at handle med Grønland og dels vil samarbejde om at dække og servicere hele det Nordatlantiske marked. Det nye samarbejde er blevet muliggjort af, at Royal Arctic Line har indgået en samsejlingsaftale med det islandske rederi Eimskip, der i forvejen har flere ruter til Aarhus. De to rederier har sammen investeret i tre splinternye containerskibe, der skal sejle i fast ugentlig rutefart i det skandinaviske og nordatlantiske område. Havnedirektør Thomas Haber Borch peger på, at det nye samarbejde med ét forbinder Grønland til det meste af verdensmarkedet på grund af Aarhus Havns finmaskede rutenet. Eksporten fra Grønland tilgodeses ved at have langt flere valgmuligheder via Aarhus for de produkter, der kan gå direkte ud med de mange forbindelser, som Aarhus Havn tilbyder. Desuden er der gode myndighedsfaciliteter til behandling af gods til reeksport og transit i Aarhus, og det skaber muligheder for mere direkte eksport fra Grønland.


Første (prøve) anløb

15. juli 2020

Der blev skrevet færgehistorie, da Molslinjens Express 2 tidligt i juni anløb den nye færgeterminal på Østhavnen. Det var især med henblik på at afprøve ”anstødsarrangementet”, som er en anordning færgen låser sig fast på med ”kongetappen”, så færgen ligger præcist i position til bilrampen. Desuden er passagerlandgangsbroen under opbygning. og ved færgen er der en teleskoplandgang, som også gerne skulle ramme det rigtige sted på færgen. Forud for prøveanløbet havde der været dykkere i vandet af flere omgange for at rydde op på havbunden, da det ville være uheldigt, hvis færgen skulle suge en forskallingsplade eller lign. op i indsugningen til motorerne. Det hele forløb godt, og færgen passede, med mindre justeringer, fint ind i det nye færgeleje. Molslinjen flytter til den nye færgeterminal i oktober i år. Se video af anløbet her:https://vimeo.com/438482716/ for at gå til https://vimeo.com/438482716/


Ny miljøvenlig bugserbåd

15. juli 2020

Aarhus Havn har investeret i en ny bugserbåd til ca. 45 mio. kroner. Bugserbåden er langt mere miljøvenlig og højeffektiv i forhold til den bugserbåd, den skal erstatte. Bugsering handler i høj grad om styrke og præcision, og når Aarhus Havn nu vælger at investere i en ny bugserbåd, har disse parametre da også været i fokus. Men også bæredygtighed har spillet en betydelig rolle i beslutningen om udskiftningen af bugserbåden. Kundechef Nicolai Krøyer fortæller, at man efter et EU-udbud har købt bugserbåden af det tyrkiske værft Uzmar Shipbuilding, der samlet set kom med den bedste løsning.


Bestyrelsesmedlem Danske Havne

15. juli 2020

Aarhus Havns CEO Thomas Haber Borch er indtrådt i bestyrelsen i brancheorganisationen Danske Havne, som havde ordinær generalforsamling i juni. Brancheorganisationen spiller en helt særlig rolle i forhold til ambitionen om, at Danmark skal nedbringe sin udledning af drivhusgasser med 70 pct. i 2020, idet Danske Havne deltager i hele to af regeringens klimapartnerskaber, nemlig partnerskabet for Det Blå Danmark og partnerskabet for landtransport.


Bufferzone på containerterminalen

25. maj 2020

Aarhus Havn har for nylig afleveret det meste af et nyt og stort opmarch-areal på Østhavnen til APMT. Det betyder, at tidligere kødannelser på Østhavnsvej i spidsbelastningsperioder gerne skulle være historie. Arealet, der allerede er taget i brug, er etableret med belægningssten på ca. 14.000 kvm., og det skal fungere som et bufferområde, hvor lastbiler kan parkere, hvis de ikke kan køre direkte ind på containerterminalen. Den situation kan fx opstå, hvis chaufføren ved ankomsten til Aarhus havn ikke på forhånd har afgivet de nødvendige oplysninger. På opmarch-arealet bliver der opstillet en automat, hvor chaufføren kan indtaste de nødvendige oplysninger, hvilket alternativt kan gøres via en app. Munch Anlæg og Entreprenør har stået for entreprisen og med Aarhus Havns som bygherre. APMT er aktuelt i gang med at etablere en ny gate i forlængelse af det nye område.


Kranfører som opfinder

25. maj 2020

Bæredygtighed er en væsentlig del af Aarhus Havns forretningsstrategi og derfor også et tilbagevendende emne, når ledelsen drøfter drift og udvikling. Men bæredygtighed er også noget, den enkelte medarbejder hos Aarhus Havn interesserer sig for. Og faktisk i en sådan grad, at en af virksomhedens kranførere har udtænkt en løsning, der kan bruges til at indsamle affald i havnebassinerne. Et af de fem verdensmål, som Aarhus Havn har særligt fokus på, er verdensmål 14 ”Livet i havet”. Og mange mennesker har set de uhyrlige billeder af affaldsøer, der svømmer rundt på overfladen af verdenshavene. Hvis vi vil undgå det, er opsamling af affald i havnen en god og vigtig begyndelse. Det har kranfører Henrik Thrane tænkt over, og faktisk er han nået så vidt, at han fået virkeliggjort sin ide med en flydespærre, der kan indsamle affald i havnebassinerne. Flydespærren samler affaldet på et mindre område, og derved er det lettere at få det op af vandet, inden det flyder ud af havnen. Aarhus Havns ingeniører faldt relativt hurtigt for ideen og undervejs er den blevet justeret lidt, men man tror på, at flydespærren har en fremtid i havnen. Foreløbig er der gennemført et forsøg med at udlægge en flydespærre, og den virker nærmest som en åleruse. Nogle vil måske kalde det en Storm P-løsning, men Aarhus Havn er klar til at gøre afprøve nogle tiltag i bæredygtighedens tegn.


Samsejling på vej

25. maj 2020

Samsejlingsplanen er blevet skubbet og skubbet, fordi det kinesiske værft, hvor de tre nye containerskibe blev bygget, har været forsinket blandt andet på grund af en tyfon og senere fordi der udbrød brand i en akselgenerator på Eimskips tredje skib.


Reduceret CO2-bidrag

15. april 2020

Danmarks største erhvervshavn rykkede for alvor i den grønne retning i 2019. I løbet af året reducerede Aarhus Havn sit CO2-bidrag med 15 pct. i forhold til 2018, og samtidig bidrog virksomheden til den grønne omstilling både i forhold til virksomhederne på havnen, til skibene og til regeringens klimapartnerskab. I en netop offentliggjort bæredygtighedsrapport har Aarhus Havn for første gang nogensinde opgjort sit CO2-bidrag. Af rapporten fremgår det, at virksomheden har reduceret sit CO2-bidrag med 15 pct. til 1.248 tons CO2 i 2019. De største reduktioner er sket på bugserbådenes brændstof, på dieselbiler, der er udskiftet til el/benzin og på fyringsolie. ”Vi har sat os ambitiøse mål om CO2-neutralitet i 2030 og om at blive den mest bæredygtige havn i Østersøområdet. Men i 2019 har vi også arbejdet med bæredygtighed på en lang række områder, der ikke påvirker vores eget CO2-bidrag,” fortæller kundechef Nicolai Krøyer. Som eksempel peger han på, at Aarhus Havn som den første havn i Danmark har besluttet at give rabat til skibe, der kan dokumentere deres bæredygtighedsniveau i forhold til ”Enviromental shipping index. ”Hvis skibene reducerer deres udledninger af CO2, NOx og SOX og opnår minimum 30 point i forhold til indekset, giver vi rabat på deres anløb her i Aarhus,” siger Nicolai Krøyer.


400 tons effektiv og fleksibel mobilkran

15. april 2020

Aarhus Havn har netop underskrevet en kontrakt på en bæredygtig mobilkran til ca. 30 mio. kroner. Kranen skal primært operere på Omniterminalen, men den vil også kunne supplere de øvrige kraner på Multiterminalen i travle perioder. Indkøbet af mobilkranen er et helt konkret eksempel på, at Aarhus Havn har fastholdt sin investeringsplan trods coronakrisen. Kranen, der forventes leveret april 2021, er en effektiv og meget fleksibel model, der i princippet kan løfte de fleste godstyper, idet det blot afhænger af de aggregater, der monteres på kranen. Kundechef Nicolai Krøyer fortæller, at man forventer, at mobilkranen primært vil blive brugt til bulk-produkter som fx foderstoffer, sheanødder og biobrændsel, men den kan også håndtere overdimensioneret stykgods. Ved bulk-operationer kan kranen præstere en produktivitet på op til 1000 tons gods per time.


Solidt resultat

15. april 2020

Danmarks største erhvervshavn kom ud af 2019 med et overskud på 84 mio. kroner, hvilket er 12 mio. kr. mere end året før. Samtidig lykkedes det for Aarhus Havn at nedbringe virksomhedens CO2-udledning med 15 pct. til 1.248 tons CO2 i 2019. Overskuddet på de 84 mio. kroner er fremkommet ved en stigning i den samlede godsomsætning, en tredobling af væksten i arealudlejningen i forhold til et normalt år og en stigning i de finansielle indtægter. Resultatet, der bidrager positivt til virksomhedens egenkapital, bliver af Aarhus Havns ledelse betegnet som et solidt resultat. COVID-19 har på ingen måde påvirket årets resultat, og det er endnu uafklaret, hvordan det vil påvirke resultatet for 2020.


Øget kredit og fortsatte investeringer

15. april 2020

På baggrund af coronakrisen har Aarhus Havns ledelse besluttet at tilbyde sine kunder helt særlige kreditaftaler, ligesom man har valgt at fastholde både medarbejderstaben og den investeringsplan, der allerede var besluttet forud for krisen. Ifølge kundechef Nicolai Krøyer har Aarhus Havn besluttet at bruge et trecifret millionbeløb i forbindelse med krisen for at fastholde både sin medarbejderstab og kundekreds. Aarhus Havns mål er at sikre sin konkurrencedygtighed på den anden side af krisen, så man fortsat kan være en stærk samarbejdspartner for både transportkøberne, transportørerne og de virksomheder, der ligger på havnen. ”Vi holder havnen åben og operationel, og blandt andet på den baggrund har vi besluttet at fastholde vores medarbejderstab, som både er meget dedikerede og specialiserede i forhold til vores erhverv. Derfor tror vi på, at vi får brug for dem alle efter krisen,” siger Nicolai Krøyer, der fortæller, at Aarhus Havn desuden har valgt at understøtte kundernes forretning ved at yde en hel ekstraordinær kredit i de kommende måneder og frem til 1. juli. ”Med den ekstraordinære kredit bidrager vi forhåbentlig til, at alle vores kunder og samarbejdspartnere klarer den nuværende udfordring,” siger Nicolai Krøyer, der fortæller, at virksomheden gjorde noget tilsvarende under finanskrisen i 2008. Aarhus Havn har aktuelt gang i store anlægsprojekter, som man har besluttet at fastholde trods coronakrisen. Byggeriet af en færgeterminal til Molslinjen og opgraderingen af Østhavnsvej fortsætter næsten uden ændringer, selv om der naturligvis er andre hensyn at tage til medarbejderne end tidligere.


Vigende omsætning

15. april 2020

Som de fleste andre virksomheder forventer Aarhus Havn også at opleve en nedgang i omsætningen i forbindelse med coronakrisen, selv om havnen under hele krisen er åben og operativ. Foreløbig har man dog konstateret en stigning i containeromsætningen i første kvartal – herunder en stigning i marts, hvor krisen brød ud. De øvrige forretningsområder er påvirket, men i mindre grad end frygtet i første omgang. Ifølge kundechef Nicolai Krøyer er antallet af anløb fra Molslinjen reduceret til en tredjedel af det normale, hvilket naturligvis præger omsætningen. Og det samme gør sig gældende med hensyn til anløb af krydstogtskibe, hvor anløb i Aarhus indtil videre er aflyst frem til medio maj. ”Men spørgsmålet er, om vi ser krydstogtskibe i nærmeste fremtid. Branchen lider kraftigt under coronakrisen, og man forventer, at der kan gå måneder eller måske et helt år før gæsterne vender tilbage til denne ferieform,” siger Nicolai Krøyer. Han glæder sig over, at godsomsætningstallene for marts ser fornuftige ud. Men der kommer hele tiden signaler fra markedet, der kan tyde på, at nedgangen bliver større i den kommende tid. ”Mange spørger os om, hvordan det går. Og med god grund. Men vi kan kun følge udviklingen og se, om rederiernes planer om midlertidigt at nedlægge ruter, vil ramme os. Det ved vi ikke noget om endnu,” fortæller kundechefen.


Skærver med tog fra Aarhus havn

15. april 2020

Stema Shipping Danmark har netop sendt 300 tons skærver på 14 togvogne fra Aarhus havn og ud i det ganske land. Der er nemlig ikke tale om ét bestemmelsessted, men om en lang strækning, idet skærverne skal anvendes på Banedanmarks spornet. Stema Shipping, der henter skærverne i virksomhedens eget stenbrud i Stavanger i Norge, har indgået et samarbejde med Strukton Rail, der som jernbaneentreprenør arbejder for Banedanmark med vedligeholdelse af jernbanesporene. Ifølge adm. direktør Rolf Bonnichsen fra Stema Shipping Danmark er togtransporten fra Aarhus havn i første omgang et forsøg, man har gennemført i samarbejde med Strukton Rail og Aarhus Havn. Men operationen har været vellykket, så der er god grund til at forvente flere transporter af samme type i fremtiden. Stema Danmark importerer skærverne til Aarhus havn – typisk i sendinger på 4-5.000 tons af gangen. Her bliver de losset med Stema Shippings egne selvlossende skibe enten ved Multiterminalen eller Omniterminalen.


Coronakrise præger jubilæum

15. april 2020

Aarhus Havn fylder 175 år den 10. maj, og inden coronakrisen havde vi planlagt flere arrangementer, hvor jubilæet skulle fejres sammen med medarbejdere og samarbejdspartnere. På grund af coronakrisen og sundhedsmyndighedernes anbefalinger har vi været nødsaget til foreløbig at aflyse eller udskyde de planlagte arrangementer på ubestemt tid.


Årsrapport 2019

2. april 2020

Læs årsrapporten her


Åben havn på trods af corona

12. marts 2020

Aarhus havn er en del af landets kritiske infrastruktur og den forsyningskæde, der både sikrer import og eksport af fødevarer, forbrugsvarer, medicin og andre livsfornødenheder. Derfor holder Aarhus Havn fuldt åben på trods af den særlige situation i Danmark lige nu.


Markant stigning i udlejning af arealer

12. februar 2020

Der er stor efterspørgsel på arealer på Aarhus havn. Og tallene fra de seneste to regnskabsår viser da også at Aarhus Havn i både 2018 og 2019 har udlejet næsten tre gange så meget areal per år, i forhold til hvad der gennemsnitligt er blevet udlejet de foregående 12 år. Det er både nye potentielle kunder og eksisterende kunder der efterspørger arealer på Aarhus havn. I 2018 resulterede det i udlejning af 96.800 kvm, og i 2019 var udlejningen på 96.158 kvm. Sammenligner man med de foregående 12 år, hvor den gennemsnitlige udlejning var på ca. 35.000 kvm. per år, så der er altså tale om markante stigninger i de seneste to regnskabsår.


Landstrøm på ny færgeterminal

12. februar 2020

Fra efteråret vil Molslinjens færger kunne modtage landstrøm på den nye færgeterminal på Østhavnen. Det er resultatet af en fælles investering som Molslinjen og Aarhus Havn netop har besluttet at foretage. Aarhus Havn er i øjeblikket i gang med at bygge en ny færgeterminal på Østhavnen. Når Molslinjens hurtigfærger på Kattegat i slutningen af 2020 flytter hele operationen til den nye færgeterminal, vil færgerne kunne tanke strøm fra et helt nyt landstrømsanlæg på havnekajen.


Yderst positiv høring om Yderhaven

12. februar 2020

Ultimo januar sluttede den offentlige høring om Yderhavnen, som Aarhus Havn har ansøgt Aarhus Kommune og Staten om lov til at bygge. Den offentlige høring har været yderst positiv for Aarhus Havn. Der er kommet i alt 91 høringssvar, hvoraf 63 er positive og konstruktive, og således anerkender behovet for at Aarhus Havn får tilladelse til at bygge Yderhavnen.  Det er en meget bred kreds, der har afgivet høringssvar. Landsdækkende organisationer - som ellers yderst sjældent udtrykker støtte til enkeltprojekter - lægger vægt på Aarhus havns nationale betydning. Desuden huser Aarhus Havn store internationale koncerner og verdens største containerrederi. Men også nogle af landets største eksportvirksomheder - samt en lang række mellemstore og mindre virksomheder - der påpeger behovet for at kunne udvikle deres nuværende virksomheder på havnen. Endelig var der opbakning fra samtlige lokale erhvervsorganisationer, både fra medarbejder- og arbejdsgiverside, samt fra tillidsmænd ved Aarhus Havn og en række enkeltpersoner.


Bæredygtig beton

12. februar 2020

Connovate, der er i gang med at opføre en ca. 1500 kvadratmeter stor fabrik på Aarhus havn, har netop holdt rejsegilde. Fabrikken skal producere et koncentrat til beton, som gør elementerne stærkere og forlænger levetiden betydeligt - op til 265 år. Den lange levetid gør betonen mere bæredygtig, og samtidig skal der kun bruges 50 pct. af den beton, man normalt anvender. Det betyder en kraftig reduktion i CO2-udledningen i forhold til almindelig beton. Connovate har planer om at bygge lignende fabrikker i Asien, USA og Sydamerika. Fabrikken på Aarhus havn forventes at stå færdig 1. marts i år, og den har kostet cirka 50 mio. kr. at bygge.


Det fantastiske Blå Danmark

12. februar 2020

Det Blå Danmark udgør 3,4 pct.af den samlede beskæftigelse i Danmark, men branchen står for hele 10,5 pct. af den samlede produktion og 5,9 pct. af bruttoværditilvæksten (BVT) i samfundet. Og for hver beskæftiget skaber Det Blå Danmark mere end dobbelt så meget BVT som gennemsnittet i dansk økonomi.


Ny havnedirektør

15. januar 2020

49-årige Thomas Haber Borch er udpeget som ny havnedirektør for Aarhus Havn. Han er valgt blandt mere end 80 kandidater til stillingen, og han skal således fremover stå i spidsen for Danmarks største erhvervshavn. Han tiltræder senest 1. juli 2020. Thomas Haber Borch, der både har stor erfaring med drift og ledelse, har siden 2015 været adm. direktør i DKI Logistics A/S og Vikar DK A/S, og han har i en periode været medejer af begge virksomheder.


Et godt nyt år

15. januar 2020

Det nye år 2020 er nu et par uger gammelt, men det er stadig langt endnu. Og det glæder vi os over hos Aarhus Havn, da vi ser frem til adskillige nye og spændende projekter. Lad os her nævne nogle af de vigtigste:


Mere end 25 pct. containervækst på 3 år

15. januar 2020

I et marked med stor konkurrence -og en i forvejen stor markedsandel – har Aarhus Havn i løbet af de seneste tre år øget sin containeromsætning med mere end 25 pct. I året 2019 udgjorde væksten godt 6 pct. og en samlet omsætning på 574.000 TEU mod 540.000 TEU året før.


Grøn rabat til grønne skibe

15. januar 2020

Som den første havn i Danmark har Aarhus Havn besluttet fremover at give rabat til grønne skibe. Aarhus Havn vil med rabatten forsøge at motivere de rederier, der anløber havnen, til at blive mere bæredygtige. Fra 1. januar giver Aarhus Havn således rabat til alle skibe, der opnår mindst 30 point i ESI (Environmental Ship Index). Her tildeles skibene point i forhold til deres udledninger af CO2, SOx, NOx samt deres mulighed for at modtage landstrøm.


Danmark for målene

15. januar 2020

I foråret 2020 drager Aarhus Havn ud i 48 af landets største byer og viser hele Danmarks havn frem for lokalbefolkningen. Aarhus Havn er således blevet en del af projektet – Danmark for målene, der er en oplysnings- og handlingskampagne for FN´s 17 verdensmål.


Første transport på rampen

15. januar 2020

Om ni måneder flytter Molslinjen til den nye færgeterminal på Østhavnen. For få dage siden kom dele af rederiets nye administrationsbygning trillende ned af den nye sværgodsrampe, som dermed er indviet. Bygningen blev leveret i moduler og således med flere lastbiler. Den ene chauffør fastslog: "Det er godt nok noget nemmere det her". Særtransportrampen er dimensioneret til 6 meter i bredden og 6 meter i højden.


Dansk rekord i containeromsætning

5. december 2019

I dag kørte en Danmarksrekord fra Danish Crown i Horsens ad E45 til Aarhus havn, hvor den blev lastet på et containerskib. Dermed har Aarhus Havn næsten en måned før årets slutning slået sin egen rekord, som blev sat sidste år med 540.363 containere (TEU) – eller mere end én container i minuttet alle årets 365 dage.


Ny rampe til særtransporter

5. december 2019

Aarhus Havn og Aarhus Kommune har etableret en ny rampe til særtransporter fra Standvejen til Østhavnsvej. Dermed har tunge og bredde særtransporter på op til 6 x 6 x 42 meter eller lange transporter på op til 72 meter fået betydelig bedre tilkørselsforhold til Aarhus havn.


Ny sikrings- og beredskabsansvarlig

5. december 2019

Sikkerhed er et væsentligt parameter hos Aarhus Havn. Derfor er Poul Pedersen per 1. december tiltrådt stillingen som Sikrings- og beredskabsansvarlig, og han refererer direkte til teknisk chef, Anne Zachariassen.


Nye forretningsbetingelser og kranvedtægter

5. december 2019

Et nyt år betyder nye forretningsbetingelser og kranvedtægter.


Aarhus Havn-case vandt årets Hackaton

5. december 2019

Vinderne af årets Hackaton på Aarhus Universitet tog udgangspunkt i en case fra Aarhus Havn. I løbet af en weekend udviklede de et koncept til opmåling af jord- og bygningsoverflader på havnen ved hjælp af Tapas-platformen, som er det håndgribelige element i et forskningsprojekt, der adresserer et øget behov for præcis og hurtig positions-bestemmelse.


Forretningsbetingelser og kranvedtægter 2020

28. november 2019

Forretningsbetingelser og kranvedtægter gældene for 2020 finder du her...


Havnedirektør til Danmarks største erhvervshavn

24. oktober 2019


Værktøj til beregning af klimaaftryk

3. oktober 2019

Aarhus Havn er i gang med at udvikle et værktøj, der kan beregne både havneområdets og skibenes klimaaftryk. Værktøjet skal beregne udledninger af drivhusgasser og NOx fra afbrænding af brændselstyper som fx gas og diesel, men også fra indirekte udledning i forbindelse med brug af varme og elektricitet.


Mobilkran til Omniterminalen

3. oktober 2019

En stor, mobil portalkran, der primært skal bruges på Omniteminalen, er sendt i udbud med en udbudsfrist medio oktober 2019. Aarhus Havn forventer, at den mobile kran, der er blandt de største hydrauliske kraner, kan leveres primo 2021.


Stikprøvekontrol ved gates

3. oktober 2019

I den kommende periode vil vagtpersonalet ved Aarhus Havns gates udføre stikprøvekontroller for at højne sikkerheden på havnens ISPS-områder. Vagtpersonalet vil typisk spørge til køretøjernes ærinde på havnen samt sikre, at kravet om sikkerhedsvest er overholdt. Hvis vagten vurderer, at chaufføren ikke overholder sikkerhedsreglerne eller ikke har et reelt ærinde på havnen, vil vedkommende blive nægtet adgang til ISPS-området.


Ny medarbejder i kundeservice

3. oktober 2019

Når kalenderen viser 1. november, tiltræder Dorthe Rasmussen som ny kundekoordinator hos Aarhus Havn.


Next stop Verdo

2. oktober 2019

Jakob Flyvbjerg Christensen, der har stået i spidsen for Aarhus Havn i de seneste seks år, har sagt ja tak til et job som CEO hos Verdo i Randers. Han har derfor opsagt sin stilling som havnedirektør for Aarhus Havn, og han forventer at fratræde ved årsskiftet.


Sø Ren eller bare Søren

2. oktober 2019

I forlængelse af en navnekonkurrence fik Aarhus Havns vanddrone sin dåb og sit navn under årets Åben Havn. Vanddronen fik navnet Sø ren eller i daglig tale det mere mundrette Søren. Aktuelt er Søren under udvikling, men jobbeskrivelsen ligger klar: Søren skal opsamle affald, der er smidt i Aarhus Å, inden det flyder ud på verdenshavet og bliver en del af de enorme affaldsøer. Når Søren ikke samler – eller suger – affald, skal han suge oliepletter fra havoverfladen i Aarhus havn.


Verdens femtestørste

6. august 2019

Aarhus Havn er en del af forklaringen på, at dansk handelsflåde nu er verdens femtestørste.


Samskip åbner ny containerlinje

6. august 2019

Containerrederiet Samskip åbner i august en ny containerrute med et ugentligt anløb, der forbinder Aarhus med Polen, Baltikum og Norge.


Nyt frysehus på Aarhus havn

6. august 2019

Lundsøe Coldstores & Logistics åbnede i juli et nyt frysehus på Aarhus havn. Lundsoe har dermed mere end fordoblet sin kapacitet i Aarhus og kan således fremover tilbyde ca. 7000 kolde kvadratmeter til opbevaring af frysegods.


Verdensrummet ligger i Aarhus

6. august 2019

I sidste uge åbnede Verdensrum på DOKK1, da kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (R) og havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen i fællesskab klippede snoren til byens nye formidlingsrum.


Hvad skal vanddronen hedde?

6. august 2019

Aarhus Havn udskriver nu en navnekonkurrence, der meget gerne skal resultere i et velklingende navn til virksomhedens nyeste fartøj, vanddronen.


Aarhus Havn fortsætter sin stabile vækst

6. august 2019

Godsomsætningen på Aarhus Havn fortsætter med at stige. I første halvår af 2019 blev der håndteret ca. 4.430.000 tons gods på havnen, og det er ca. 166.000 tons mere end i samme periode sidste år - svarende til en stigning på 3,9 pct.   Stigningen er i sig selv positiv, men den er særlig positiv, fordi den kommer i forlængelse af en række år med vækst i godsomsætningen. Og navnligt hæfter havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen sig ved, at de fleste af Aarhus Havns forretningsområder viser positiv fremgang.


Indvielse af ny fiskeplatform

6. juni 2019

Aarhus Havn har bygget en helt ny panorama-fiskeplatform til byens lystfiskere ved Sydmolen langs Østhavnsvej. Fiskeplatformen blev indviet i går, da viceborgmester Camilla Fabricius (S) klippede snoren.


Se Aarhus Havn med andre øjne

6. juni 2019

De er unge, de er populære og de tjener deres penge som YouTubere.


Udvidelse af Østhavnsvej

6. juni 2019

Aarhus Havn har i et samarbejde med en række af havnens kunder lagt en plan for udvidelse af Østhavnsvej.


Den ene mands affald, den anden mands guld

6. juni 2019

Virksomhederne på Aarhus havn skal udnytte hinandens ressourcer til gavn for både klima og bundlinje. Det er udgangspunktet for et projekt, der skal øge cirkulær økonomi og energieffektivisering på havnen. Aarhus Havn, Aarhus Kommune og Aarhus Vand står bag projektet.


Ændret vejforløb på Marselis Boulevard

6. juni 2019

Frem til den 23. juni 2019 er vejforløbet på Marselis Boulevard ændret på grund af arbejde med en ny rampe til særtransporter. Afkørselssporet fra Marselis Boulevard til Strandvejen er spærret i den periode. Der er anvist omkørselsruter på stedet. Vi beklager generne – pas godt på folkene derude!


Årsrapport 2018 - Læs mere her

2. maj 2019

Årsrapport 2018


Etapecykling slut i juli

2. april 2019

Konstant, der er et datterselskab i NRGI-koncernen, er i gang med at opføre en kraftig transformerstation, der skal sikre elforsyningen på Aarhus havn i fremtiden.


Ubemandet gate og lukning af jordtip

2. april 2019

Fra primo maj er den ene af de to gates på Aarhus havn ubemandet, men stadig i fuld funktion som hidtil, idet moderne teknologi gør det muligt at styre begge gates fra én position.


Samarbejde om grøn innovation på Aarhus havn

2. april 2019

De cirka 150 virksomheder, der er en del af den maritime klynge på Aarhus havn, får nu en ekstra og enestående fordel. Fordi virksomhederne udgør en betydelig del af industrien i Aarhus, får de tilbud om at modtage et gratis virksomhedsforløb, hvor de kan arbejde med grøn innovation i et samarbejde med andre virksomheder på havnen eller hver for sig.


Stigende kundetilfredshed

2. april 2019

Aarhus Havns kunder er mere tilfredse med samarbejdet end nogensinde tidligere. Et i forvejen flot resultat fra 2017 er steget i en undersøgelse, der har målt på samarbejdet i 2018.


I spidsen for infrastrukturen

5. februar 2019

Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen har sagt ja til at være formand for en arbejdsgruppe, der skal beskæftige sig med infrastruktur i Aarhus.


Opgraderingsplan for Østhavnsvej

5. februar 2019

Efter adskillige møder med kunder, trafikeksperter og kommunale embedsmænd det seneste år kunne Aarhus Havns tekniske chef Anne Zachariassen for nylig præsentere den endelige opgraderingsplan for Østhavnsvej.


Flere tons og flest TEU

5. februar 2019

Hvor meget fylder 173.071 tons gods? På havnen? I lastbiler? I containere? Ingen ved det vel nøjagtigt. Til gengæld er det præcist den mængde gods, der udgjorde Aarhus Havns stigning i godsomsætningen i 2018.


Forretningsbetingelser og Kranvedtægter 2019

21. december 2018

Find vores forretningsbetingelser og kranvedtægter 2019 under publikationer.


Ny sværgodsrampe

5. december 2018

I fremtiden vil mere særtransport med sværgods – herunder vindmølletransporter – have mulighed for at finde vej til Aarhus havn. I løbet af 2019 vil der blive bygget en ny sværgodsrampe fra Marselis Boulevard og på tværs af Strandvejen, så rampen munder ud i Østhavnsvej.


Pressemeddelelse udsendt ved en fejl!

5. december 2018

Vi fik desværre tidligere i dag sendt nyheden om "Vindmøller på Aarhus havn" ud som en pressemeddelelse. Dette var en fejl. Vi beklager. Nyheden kan læses ovenfor.


Vindmøller på Aarhus Havn?

4. december 2018

Et flertal i Aarhus Byråd har besluttet at erstatte tre områder, der var udpeget til kæmpevindmøller, med tre nye områder. Et af de områder er på Østhavnen på Aarhus havn. Men i første omgang skal der foretages en miljøundersøgelse, og intet er endnu sikkert i forhold til at placere vindmøller på havnen. Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen har accepteret, at der nu bliver foretaget en miljøundersøgelse. ”Men vi har ikke taget stilling til selve projektet eller givet tilsagn til at opføre møllerne. Jeg mener, det er nødvendigt at høre, hvad vores kunder og andre interessenter siger, før vi tager stilling,” fastslår Jakob Flyvbjerg Christensen. Hvis det i givet fald viser sig, at der på et tidspunkt skal opstilles vindmøller på Østhavnen, vil det ikke blive Aarhus Havn, der står bag. Det vil sandsynligvis være et forsyningsselskab eller driftsselskab, der køber, opstiller og driver møllerne.


Landstrøm på Aarhus Havn?

1. oktober 2018

Aarhus Havn modtager jævnligt spørgsmålet "Hvorfor etablerer I ikke et landstrømsanlæg, så skibene kan få strøm fra land, mens de ligger i havnen?" Teknisk chef Anne Zachariassen vil gerne fastslå, at et fast landstrømsanlæg med kabler i jorden aktuelt hverken er en rentabel eller fremtidssikret løsning på Aarhus havn, idet det er en løsning, der er bedst egnet til faste anløb med høj frekvens - som for eksempel færger. Og det er også en konklusion, man har draget i en række andre havne.


Opgradering af Østhavnsvej

24. juli 2018

Østhavnsvej er allerede i dag en hovedfærdselsåre på Aarhus havn, og det vil den også være i fremtiden. Hvert år stiger godsomsætningen på Aarhus havn og dertil kommer, at en ny færgeterminal, der åbner medio 2020, vil øge antallet af personbiler og lastbiler på Østhavnsvej. En opgradering af Østhavnsvej er derfor nødvendig, og på den baggrund har Aarhus Havn valgt at inddrage rådgivningsvirksomheden COWI, der er eksperter i trafikberegninger. COWI har for nylig præsenteret et foreløbigt forslag til, hvordan Østhavnsvej kan komme til at se ud - og fungere. Aarhus Havns tekniske chef Anne Zachariassen understreger, at der kun er tale om et forslag, og at intet endnu er besluttet.


Aarhus Havn løftede hele Danmarks fremgang

7. juni 2018

I alle de større danske havne tilsammen blev der i 2017 håndteret 51.000 flere containere end året før. Men Aarhus Havn havde alene en vækst på 58.000 containere i samme periode, og således stod Aarhus Havns to containeroperatører for hele Danmarks fremgang – og lidt til.


Finnlines rykker Finland tættere på Aarhus

6. juni 2018

Finnlines er i gang med en større reorganisering af rederiets netværk, og ændringerne kommer i høj grad Aarhus til gode.


Ekspertudvalg om havnelov

6. juni 2018

De store kommunale selvstyrehavne skal fremover organiseres i to aktieselskaber. Ét selskab, der varetager havneinfrastrukturen og et andet selskab, der varetager kommercielle aktiviteter.


Årsrapport 2017

22. marts 2018

Det kan godt betale sig at drive havn i Aarhus. Se hele årsrapporten her...


Invitation til Aarhus Havns Nytårsbriefing

21. december 2017

MANDAG DEN 8. JANUAR 2018 KL. 15.00 I HAVNECENTRET, VANDVEJEN 7


Stort velkommen til Royal Arctic Line

16. oktober 2017

Stort velkommen til Royal Arctic Line


Royal Arctic Line valgte Aarhus Havn

20. juni 2017

Det grønlandske rederi Royal Arctic Line har i mere end 45 år haft basishavn i Aalborg. Efter måneders forhandling har rederiet nu meddelt Aalborg Havn, at samarbejdet vil ophøre. I fremtiden vil Royal Arctic Line i stedet benytte Aarhus Havn.


Regler for vandscootere i Aarhus

2. juni 2017

Der kom for alvor fokus på brugen af vandscootere, da to unge kvinder i maj blev dræbt...


Årsrapport Aarhus Havn 2016

21. april 2017

Årsrapport Aarhus Havn 2016


Aarhus Havn har fået nyt logo

10. januar 2017

Aarhus Havn har i de seneste år gennemgået forandringer...


Forretningsbetingelser 2017

2. januar 2017

Her finder du vores forretningsbetingelser for 2017.


Aftale på plads med Munck A/S

4. juli 2016

Aarhus Havn har indgået aftale med Munck A/S om bygning af Omniterminalkaj.


Vi er flyttet til nyt domicil

28. februar 2016

Vi er flyttet til nyt domicil den 1. januar 2016.


Mere gods til Aarhus Havn - TV2 Østjylland

25. februar 2015

Se indslaget fra TV2 Østjylland den 24. februar.


Forretningsbetingelser 2015

17. november 2014

Forretningsbetingelser gældende for 2015 ligger nu til download på hjemmesiden.


Havnefronten langs Kystvejsstrækningen

20. oktober 2014

Læs folderen her..


Attraktive erhvervslejemål i kommende Havnecenter

27. juni 2014

Attraktive erhvervslejemål i kommende Havnecenter


Invitation til morgenmøde om Aarhus havn

10. marts 2014

Kunder, medlemmer, interessenter af ERHVERV AARHUS, DI - Dansk Industri og Aarhus Havn inviteres til morgenmøde om Aarhus Havn.


RePORTagen Februar 2014

5. februar 2014

RePORTagen Februar 2014


Forretningsbetingelser 2014

5. december 2013

Aarhus Havns Forretningsbetingelser 2014


Trafikomlægning i forbindelse med opførelse af ny gate.

6. september 2013

Information om ændring af trafikale forhold på Oliehavnsvej


6 min. 50 sek. fra Sydmotorvejen

19. februar 2013

Betydelige forbedringer for trafikken fra motorvejen til havnen


Nyt areal til krydstogtgæsterne tæt på byen

1. juni 2012

Nye modtagefaciliteter mellem Balticagade og Mindet


AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies