Flexport Login

Teknisk chef

Aarhus Havn er Danmarks største containerhavn med en markedsandel på ca. 60% og er desuden Danmarks største, offentlige bulkhavn. Det betyder, at en stor andel af de danske forbrugsvarer kommer ind i landet via Aarhus Havn, ligesom en markant andel af den danske eksport afskibes via havnen.

Virksomheden opererer inden for forretningsområderne container, fast og flydende bulk, færgetrafik, ro/ro-trafik, krydstogt og projektlast.

Aarhus Havn har et betydeligt rutenet med ugentlige forbindelser til havne i det meste af verden. Havnen anløbes af verdens største containerskibe.

Aarhus Havn har en sund driftsøkonomi og et stærkt kapitalgrundlag. I første halvår af 2017 er der realiseret et driftsoverskud på 40 mio. kr. Virksomheden beskæftiger ca. 105 medarbejdere.

Den øverste ledelse er havnebestyrelsen, der består af syv medlemmer. Aarhus Havn er en kommunal selvstyrehavn med selvstændig økonomi, og virksomheden drives på helt kommercielle vilkår.

Jobbet
Som teknisk chef får du det samlede ansvar for det tekniske område og dermed for ca. 80 medarbejdere samt anlægsaktiver for 2 mia. kr. – og mere kommer til. Vi er aktuelt i gang med at bygge 300.000 kvm havneterminal, en færgeterminal samt to store pakhuse. Derudover er en udvidelse af Østhavnen allerede skitseret. Du får det ledelsesmæssige ansvar for planlægning og udvikling af den samlede fysiske infrastruktur på havnen samt drift, vedligeholdelse og optimering af anlæggene med tilhørende faciliteter.

Desuden får du ansvar for at sikre den fortsatte udvikling af konkurrencedygtige og effektive services og ydelser til havnens kunder, herunder et samlet budgetansvar.

Sideløbende udvikler du organisationen indenfor og på tværs af det tekniske område med fire afdelinger, der med hver sin afdelingsleder leverer meget differentierede services til havnens kunder, mens andre har ansvar for havnens infrastruktur. Du får dermed tværgående personaleledelse via dine afdelingsledere men også igennem direkte kommunikation og tilstedeværelse.

Du refererer til havnedirektøren, og du bliver en del af havnens chefgruppe.

Din Profil
Du er formentlig ingeniør eller har en anden teknisk uddannelsesbaggrund suppleret med en kommerciel uddannelse som HD, MBA eller lignende. Du har erfaring med udvikling og leverancer af serviceydelser til større kunder samt med gennemførelse af komplekse (anlægs)projekter.

Vi lægger vægt på, at du har solid ledelseserfaring herunder ledelse via ledere, kombineret med strategisk ledelse, omfattende driftsledelse samt udvikling af et sammenhængende funktions- eller forretningsområde. Din baggrund giver dig desuden tung teknisk indsigt samt en stærk kommerciel og økonomisk forståelse.

Som person er du involverende og lyttende og har en coachende tilgang til dine medarbejdere. Du begår dig ubesværet på alle niveauer i en organisation og favner forskellige faggrupper. Samtidig eksekverer du, er robust og handlekraftig. Med dine stærke kommunikationsfærdigheder får du andre til at vokse med opgaven og tage ansvar. Din personlighed understreger desuden, at du har gennemslagskraft til at sætte retningen sammen med den øvrige ledelse.

Endvidere er du vedvarende omhyggelig i dine leverancer, i dine analyser og dit beslutningsoplæg. Du begår dig naturligt på engelsk i både skrift og tale.

Du tilbydes
Efterspørgslen efter havnekapacitet og havneservices forventes generelt – og specifikt på Aarhus Havn – at være i positiv vækst i de kommende år, og derfor er der planlagt betydelige investeringer i udvidelser i Aarhus Havn, ligesom ændringer i havneloven medfører muligheder for forretningsudvikling.

Stillingen som teknisk chef repræsenterer for den rette kandidat derfor en unik mulighed for at sætte et markant fodaftryk på udviklingen i Aarhus Havn, hermed også udviklingen af de bynære havnearealer i Aarhus centrum i de kommende år.

Samlet set indebærer stillingen betydelig mulighed for personlig, faglig og ledelsesmæssig udvikling.

Ansøgning
Vi ser frem til at høre fra dig!

Send din ansøgning og dit CV på Curias hjemmeside under følgende referencenummer: 031109

Såfremt du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Associate Partner Bo Prangsgaard på tlf.: +45 2237 3203 eller Managing Partner Michael Reffstrup på tlf. +45 2277 1490

Ansøgningsfrist
Den 1. november 2017.

 

 

 

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies