Aarhus Havns privatlivspolitik, opdateret Maj 2018

 1. Generelt
  1. Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvordan Aarhus Havn (”AAH) indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, benytter vores hjemmeside eller modtager vores nyhedsbrev, pressemeddelelse eller abonnerer på den digitale version af RePortagen.
  2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.
  3. AAH er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til AAH kan ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 6.
  4. Vi benytter cookies på Hjemmesiden bl.a. for at optimere din brug af vores hjemmeside, hvilket er beskrevet i vores cookie-politik.
 2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket formål
  1. Når du besøger vores hjemmeside: Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af AAH hjemmeside, når du besøger denne. Dette er f.eks. oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, hvilke sider du besøger, hvilke links du aktiverer og generelt hvordan du bevæger dig rundt på hjemmesiden og hvordan du bruger den. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden, og for at kunne vise dig relevant information.

   Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).
  2. Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, pressemeddelelser og den digitale version af RePortagen: Vi indsamler oplysninger om dit navn din e-mailadresse, telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, branche, dit samtykke samt dine interesser og præferencer, hvis du selv vælger at oplyse det. Formålet er at kunne sende nyhedsbreve til dig og i øvrigt at forfølge vores legitime interesser i at sende dig markedsføring.

   Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).
  3. Når du bestiller en ydelse hos os eller modtager et tilbud fra os: Vi indsamler oplysninger om dit navn, hvilken virksomhed du repræsenterer, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke ydelser, du bestiller, leveringstidspunkt og -måde. Formålet med denne behandling er, at vi kan levere tilbudte eller aftalte ydelser, og for i øvrigt at opfylde den aftale vi har indgået med dig/den virksomhed du repræsenterer, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere.

   Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er bestilt, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).
  4. Når du har spørgsmål eller kommunikerer med os i øvrigt: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer og dit spørgsmål. Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål eller kunne kommunikere med dig i øvrigt for at yde dig den service, du ønsker.

   Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).
 3. Modtagere af personoplysninger
  1. Vi deler udelukkende dine Personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder via AHH hjemmeside. Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som AAH er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
 4. Hvornår sletter vi dine personoplysninger
  1. Oplysninger indsamlet om din brug af vores hjemmeside, jf. pkt. 2.1, slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i mere end 36 måneder.
  2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om information slettes når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.
  3. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring.
 5. Dine rettigheder
  1. Indsigtsretten: Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til port@portofaarhus.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.
  2. Retten til berigtigelse: 1.Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
  3. Retten til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
  4. Retten til at tilbagekalde samtykke: Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.
  5. Retten til at klage: Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.
 6. Kontaktoplysninger
  1. Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os pr. mail: port@portofaarhus.dk eller via telefon: 86 13 32 66.
  2. Aarhus Havns DPÅ Advokat Maria Helbo Holck, Advokatpartnerselskabet Kirk, Larsen & Ascanius H.C. Andersens Blvd. 45, 1553 København V www.kirklarsen.dk mail:mhh@kirklarsen.dk Direkte +45 76 11 54 43 
 7. Ændringer i persondatapolitikken
  1. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil den nye version af Persondatapolitikken være tilgængelig på Hjemmesiden.

 

Denne hjemmeside bruger cookies

Cookies bruges til at lave statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer cookies, når du klikker dig videre.

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies