Lystfiskeri

Lystfiskeri fra havnearealerne i Aarhus er reguleret af tre myndigheder:

  • Aarhus Havn regulerer lystfiskeri fra erhvervshavnens arealer
  • Aarhus Kommune regulerer lystfiskeri fra arealerne på Aarhus Ø
  • Fiskeridirektoratet regulerer lystfiskeri i fredningsbæltet omkring udmundingen af Aarhus Å.

På dette kort kan du se, hvor det er tilladt at fiske på Erhvervshavnen. Kortet bliver opdateret hvis der sker ændringer af permanent karakter.

Aarhus Havn (erhvervshavnen)

I henhold til Standard Reglementet for overholdelse af orden i danske havne er lystfiskeri generelt ikke tilladt på Aarhus havn.

Fra 1. juli 2004 blev der indført skærpede sikringsregler i havne med international trafik, hvilket medførte, at visse områder på Aarhus havn blev lukket for publikum. Det har bl.a. betydet, at lystfiskere ikke må færdes inden for havnens sikringsområder.

På erhvervshavnen er det pt. således tilladt at fiske fra hele Østmolen samt fra de to fiskepladser på Nord og Sydmolen (Østhavnsvej). Derudover tillades lystfiskeri på en kajstrækning langs Sydhavnsgade og på den yderste kaj på Mellemarmen. Lystfiskerne skal respektere eksisterende skilte på havnens område og efterkomme alle anvisninger fra Aarhus Havns personale. Al fiskeri og parkering i forbindelse med ophold på de områder, hvor fiskeri er tilladt, foregår på eget ansvar. Lystfiskeri må under ingen omstændigheder besværliggøre arbejdet eller adgangen for Aarhus Havns personale eller havnens øvrige brugere.

Aarhus Ø

Det er Aarhus Kommunes holdning, at lystfiskerne bidrager positivt til livet på havnen, og lystfiskerne er - og vil fortsat være - velkomne. Det gælder også under hele anlægsprocessen på Aarhus Ø. Mens der bygges, kan adgangen til vandet dog midlertidigt være spærret ud for enkelte byggepladser af sikkerhedshensyn. Al fiskeri og parkering i forbindelse med ophold på de områder, hvor fiskeri er tilladt, foregår på eget ansvar. Lystfiskeri må under ingen omstændigheder besværliggøre arbejdet på byggepladser eller adgangen hertil for arbejdere eller områdets øvrige brugere.

Fredningsbælte

Myndighederne har indført et fredningsbælte omkring udmundingen af Aarhus Å, hvor fiskeri ikke er tilladt. På Fiskeridirektoratets hjemmeside kan du læse mere om reglerne for fiskeri i nærheden af fredningsområder. Fiskeri i fredningsbælter straffes med bøder. 

Generelt for fiskeri og færdsel

Husk at tage dit affald med inden du tager hjem

Vis hensyn til andre lystfiskere og brugere i området

Husk at sætte dig ind i gældende fredningstider og mindstemål for fisk

Husk fisketegnet, som er obligatorisk for alle borgere mellem 18-65 år. Det kan købes på www.fisketegn.dk

 

 

 

 

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies