ISPS Sikring

Sikring på Aarhus Havn 

Store områder af Aarhus havn benyttes til international vareudveksling, fortrinsvis via søvejen.

For de områder på havnen, der benyttes til international handel, er der særlig sikringsmæssig lovgivning.

Aarhus havn er certificeret ift. SOLAS ISPS-lovgivning, EU's regler omkring sikring af havne og havnefaciliteter og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens nationale bekendtgørelser omkring sikring af havne og havnefaciliteter.

Havnen er inddelt i terminaler, hvor sikringen er tilpasset behovene og til hver enkelt terminal findes en ansvarlig sikringsperson udpeget af havnen (se den enkelte terminal for oplysninger herom).

Alle henvendelser omkring sikring skal rettes til Aarhus havns PSO (Port Security Officer).

Forevisning af ID

Alle, som befinder sig på Aarhus Havns område, er forpligtet til på forlangende at vise ID samt redegøre for deres ærinde på området. Ellers kan det føre til politianmeldelse med krav om bødestraf.

Krav til skib/mægler

Senest 24 timer før ankomst skal skib/mægler oplyse følgende til Aarhus Havn:

 • Skibenes data, som fremgår af gældende målebrev
 • Forventet ankomst
 • Aktuel dybgang
 • Forventet assistancebehov
 • Afgangshavn
 • Formål med anløbet (laste/losse etc.)
 • Ladningsart og mængde
 • Afskiber/modtager
 • Evt. ejer/indeståelseserklæring

Aarhus Havn skal herefter løbende holdes opdateret, såfremt der sker ændringer til anløbet.

Mægleren kan indtaste anløbsoplysningerne  via web http://flexport.aarhushavn.dk/pages/flexport/Login.asp eller sende dem på e-mail til maritim@portofaarhus.dk

Fra 1. juni 2015 skal skib/mægler desuden i henhold til meldepligtsdirektivet 2010/65/EU anmelde skibsanløb til SafeSeaNet. Blandt disse oplysninger er også den før-ankomst sikringsinformation, som tidligere blev sendt til havnen på diverse FAL-formularer, og som i fremtiden kun skal indberettes til SafeSeaNet.

Krav til besætning

Mandskab, som ønsker at gå i land, skal være i besiddelse af:

Identifikationspapirer med foto

Sikkerhedserklæring (Declaration of Security/DoS)

En sikkerhedserklæring udstedes kun under følgende forudsætninger:

 • Skibet opererer i et andet sikringsniveau end Aarhus Havn
 • En sikkerhedstrussel eller hændelse har berørt skibet eller faciliteten
 • Skibet har været i en havn/facilitet, som ikke er pålagt at have og gennemføre en godkendt sikringsplan

Skibe, som opfylder et af ovennævnte sikringsforhold, og som ønsker udstedt en Sikringserklæring, skal ansøge hos Aarhus Havn på security@portofaarhus.dk Efterfølgende bedes skibet ankre op på Aarhus Red og afvente havnens øverste sikringsansvarlige og/eller havnefacilitetens PFSO.

Alle udgifter i forbindelse med udstedelse af DoS påhviler skibet.

AARHUS HAVN

Vandvejen 7
DK-8000 Aarhus C
CVR nr. 23145928
EAN nr. 5790000423668
Tlf.: 86 13 32 66 
 
 

ABONNEMENTSSERVICE

Aarhus Havn tilbyder gratis abonnement på pressemeddelelser og web-udgaven af RePORTagen

© COPYRIGHT AARHUS HAVN

Om copyright og friholdelsesklausul

OM Brug af cookies