Fremtidsplaner til 2060

Aarhus Havn er inde i en markant udvikling og har i en Masterplan fra 2018 lagt rammerne for den næste udvidelse ude i havet mod øst: Yderhavnen på 140 hektar.

Yderhavnen

Aarhus Havn har udarbejdet en Masterplan for ”Yderhavnen”; en udvidelse på 140 hektar eller 1.400.000 m2. Med færdiggørelse af visionerne fra Masterplanen fra 1997 kan Aarhus Havn konstatere, at der er stor interesse fra virksomhederne for at ekspandere yderligere på havnens område. Udvidelsesplanerne svarer til ca. 50% af den eksisterende havns samlede areal, så det samlede areal kommer op på 4.200.000 m2.

Behovet for udvikling

Aarhus Havn har som formål at være en attraktiv havn med fremtidsorienteret infrastruktur og relevante havneservices, så virksomhederne har en effektiv havn, der kan bidrage til, at virksomhederne kan være konkurrencedygtige og have gode udviklingsmuligheder.

I takt med gennemførelse af arealudvidelserne og de tilhørende anlægsprojekter indeholdt i gældende Masterplan, har virksomhedernes interesse for at etablere sig på havnen udviklet sig helt parallelt. Hvis Havnen skal kunne tilbyde fortsat udviklingsmulighed for eksisterende virksomheder og give mulighed for at nye havnerelaterede virksomheder kan etablere sig på havnen, så kræver det, at havnen udvides yderligere.

Med gennemførelse af arealerne omfattet af Masterplan 2018 vil havnen kunne udvikle sig i næsten samme takt som hidtil. Der er således ikke tale om en stigning i udviklingstakten, faktisk snarere en mindre opbremsning i den udvikling, som havnen har oplevet gennem de seneste 20 år. Når man sammenholder dette med den interesse, som havnen oplever fra virksomheder for at etablere sig på havnen, og samtidigt vurderer byens hastige udvikling og vækst, så er der ikke tvivl om, at havnen bør udvide, så behovet for havnearealer kan imødekommes. Dette vil bidrage til byens og virksomhedernes fortsatte udvikling, samt ikke mindst til oprettelse af flere arbejdspladser i området.

Masterplanens indhold

Når havnens næste udvidelse står færdig, vil der være 2,2 km ny kaj, med 14 m vanddybde, der kan uddybes til 15,5 m. De kommende aktiviteter forventes at blive med samme store bredde som den nuværende havn, med både containerhavn, bulkhavn og stykgodslaster, herunder vindmølledele eller gods fra ro-ro skibe. Der forventes derfor også etableret nye kraner på de to længste kajstrækninger, og der vil blive behov for etablering af pakhuse for en del af godstyperne.

Rekreativt indhold

Som en del af havneudvidelsen forventer Aarhus Havn at etablere bedre muligheder for visse rekreative aktiviteter, hvad enten der er tale om afslapning på nogle delstrækninger på den sydvendte mole, der orienterer sig imod Marselisborgskoven, eller der er tale om fiskebastioner eller bastioner hvorfra man kan begynde en surfing-tur eller SUP-tur. Der er også mulighed for at etablere udsigtstårne, der kan kombineres med anvendelse som dommertårne for sejlbådskonkurrencer.

Udformningen og behovet er ikke fastlagt nærmere; dette vil ske i samarbejde med fritidsklubber og foreninger, så borgernes ønsker om rekreative muligheder bliver imødekommet bedst muligt.

Tidsplan

Udvidelsen forventes gennemført over en lang årrække og i flere etaper. Arbejdet forventes påbegyndt i 2021, mens den færdige udvidelse først ventes afsluttet i år 2060. Undervejs vil udvidelsen blive gennemført i 3 etaper, og terminal-områderne vil løbende blive taget helt eller delvist i brug.

Denne hjemmeside bruger cookies

Cookies bruges til at lave statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer cookies, når du klikker dig videre.