Aarhus Havn er hele Danmarks havn

Aarhus Havn er Danmarks største erhvervshavn med landets største containerterminal (markedsandel ca. 65 pct.) og landets største offentlige bulkomsætning (ca. 66 pct.) Det betyder, at en markant del af de fødevarer og non-food-produkter, der importeres og eksporteres til og fra Danmark går via Aarhus Havn.

EU har anerkendt Aarhus Havn som en havn med europæisk betydning, idet Aarhus Havn er den ene af kun to danske Ten-T Coreports, og vi befinder os godt i international konkurrence med containerhavnene i bl.a. Tyskland og Holland.

Aarhus Havn har et fintmasket rutenet med forbindelser til det meste af verden. Som den eneste havn i Danmark anløbes Aarhus havn hver uge af verdens største containerskibe.

Aarhus Havn er kendetegnet ved høj effektivitet. Og fri konkurrence mellem flere terminaloperatører gør Aarhus Havn til en af markedets mest konkurrencedygtige havne.

Skibe med anløb i Aarhus kan gøre brug af vores lodstjeneste, fortøjningstjeneste og slæbebåde. Havneservicen er tilgængelig 24 timer i døgnet, 365 dage om året og med meget kort varsel. Aarhus Havn er under hastig udvikling. En  udvidelse af havnen med ”Yderhavnen” på 100 hektar – svarende til ca. 35 pct. af det nuværende havneareal – forventes i de kommende år.

Aarhus Havn er kommunal selvstyrehavn med egen bestyrelse, og virksomheden fungerer økonomisk som en selvstændig enhed uden offentlige tilskud.